Semesterside for RINF1100 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

https://www.uio.no/studier/eksamen/begrunnelse-klage/jus-treffetider-sensor/index.html

23. mai 2019 13:08

Utkast til ny lærebok er tilgjengelig i Canvas for studenter som følger faget. Del I ligger ute, del II kommer senere.

30. jan. 2019 09:14

I dette emnet er det tillatt å medbringe noen papirbaserte hjelpemidler i tillegg til det du får tilgang til via Lovdata Pro.

Se oversikt over hva som gjelder for ditt emne i Punkt 1.1 Emner med digitale hjelpemidler og særskilte papirbaserte hjelpemidler: https://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html

Papirbaserte hjelpemidler kan innarbeides i henhold til reglene i kapittel 3, med mindre annet er konkretisert.

Dersom du skal bruke Lovdata pro som hjelpemiddel til eksamen for første gang anbefaler vi deg å melde deg på kurs i Lovdata Pro, oversikt over kurstilbud og påmelding finner du her: https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/kurs/index.html

24. jan. 2019 15:12