Semesterside for RINF1200 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. Informasjonen om emnesperre og gjentakskvote gjelder ikke for IKRS (KRIM/KRS-emner) eller SERI (FINF/RINF-emner).

22. okt. 2020 13:58

Til Info.
Det vil være digital undervisning på RINF1200 høstsemesteret 2020. Undervisningsmateriale vil dere finne i Canvas.

17. aug. 2020 13:12