Beskjeder

Publisert 22. okt. 2020 13:58

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. Informasjonen om emnesperre og gjentakskvote gjelder ikke for IKRS (KRIM/KRS-emner) eller SERI (FINF/RINF-emner).

Publisert 17. aug. 2020 13:12

Til Info.
Det vil være digital undervisning på RINF1200 høstsemesteret 2020. Undervisningsmateriale vil dere finne i Canvas.