Alle skoleeksamener ved fakultetet er omgjort til hjemmeeksamen

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. Informasjonen om emnesperre og gjentakskvote gjelder ikke for IKRS (KRIM/KRS-emner) eller SERI (FINF/RINF-emner).

Publisert 22. okt. 2020 13:58 - Sist endret 22. okt. 2020 13:58