Beskjeder

Publisert 21. mai 2004 02:00

Dette faget tilsvarer det engelskspråklige valgfaget International Commercial Law (JUTCOMM).

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav i faget dette semesteret på semestersiden til JUTCOMM - International Commercial Law