VALECSUB – EC Substantive Law

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5440 – EU Substantive Law (nedlagt).

Valgfag i EC Substantive Law (VALECSUB) tilsvarer det engelskspråklige valgfaget i EC Substantive Law (JUTECSUB). Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for valgfag i EC Substantive Law finner du derfor under JUTECSUB – EC Substantive Law (nedlagt).

Valgfag er beregnet på jusstudenter som har avsluttet profesjonsstudiets fellesdel. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden VALECSUB når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på JUTECSUB – EC Substantive Law (nedlagt) s semesterside.

Undervisning

Forelesning.

Eksamen

6-timers skriflig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk