Dette emnet er nedlagt

VALKVINNE – Kvinnerett - likestillingsvarianten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (nedlagt).

Likestillingsrett valgfag tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn i menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på arbeidslivet. Forholdet mellom kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering behandles i noen grad.

Faget gir en innføring i kjønnsdiskrimineringsvernets utvikling, med vekt på forholdet mellom likestilling, religionsfrihet og forhandlingsfrihet i forhold til kvinners rettigheter i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet plasseres i forhold til grunnbegrepene likhet og frihet og settes inn i en bredere rettsfilosofisk sammenheng.

Valgfaget har som formål å gjøre studentene i stand til å gjøre bruk av eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling i arbeidslivet og delta i arbeidet med å utvikle diskrimineringsvernet.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesning.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Varianter

  • JUFKVI1 Internasjonal variant
  • JUFKVI2 Likestillingsvariant

Endring fra 2006

Fra 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert høstsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver høst

Undervisningsspråk

Norsk