Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5410 – Petroleumsrett (nedlagt).

Petroleum Law deals with the public regulation of Norwegian offshore petroleum activities.

First, the topic addresses the relationship between the authorities and the holders of a licence for petroleum production (the licensees). Special emphasis is put on the licence system which regulates the successive phases of a petroleum project. Important aspects of the safety regulation and the petroleum taxation system are also dealt with.

Secondly, the topic addresses the relationship between market participants in the gas market. Access to the gas infrastructure is dealt with, taking into account the relevant EC secondary legislation regarding the internal market, and related competition law.

Thirdly, the topic addresses the relationship between the licensees and third parties, dealing with various forms of liability regulation, including liability for petroleum damage"

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk