Dette emnet er nedlagt

VALPRIV – Privacy, Data Protection and Lex Informatica

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5630 – Privacy, Data Protection and Lex Informatica (nedlagt).

Valgfag i Privacy, Data Protection and Lex Informatica (VALPRIV) tilsvarer det engelskspråklige valgfaget i Privacy, Data Protection and Lex Informatica (JUTPRIV). Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for valgfag i Privacy, Data Protection and Lex Informatica finner du derfor under JUTPRIV – Privacy, Data Protection and Lex Informatica (nedlagt).

Valgfag er beregnet på jusstudenter som har avsluttet profesjonsstudiets fellesdel. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden VALPRIV når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på JUTPRIV – Privacy, Data Protection and Lex Informatica (nedlagt) s semesterside.

Overlappende emner

Faget overlapper med VALPERS – Personvern (nedlagt), og det gis kun vekttallsuttelling (studiepoeng-) for et av fagene.

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Fra våren 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert vårsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk