Dette emnet er nedlagt

Semesterside for VALSJØ - Høst 2003

Endringer i undervisning, eksamen og nyheter finner du her; elektronisk oppslagstavle

1. okt. 2003 02:00

Pensum og læringskrav er korrekturlest og oppdatert. Nevneverdige endringer vil bli spesifisert i beskjedfeltet for hvert enkelt fag.

10. sep. 2003 02:00