Dette emnet er nedlagt

Semesterside for VALSJØ - Høst 2004

Vi minner om at oppmøte til eksamen er en og en halv time (90 minutter) før eksamen starter, grunnet bokkontroll.

30. nov. 2004 01:00

Det arrangeres prøveeksamen torsdag 2. desember. Oppgaven kan hentes på forværelset på sjøretten onsdag 1. desember, og innleveres samme sted fredag 3. desember innen kl 10.00. Oppgaver levert inn etter denne fristen vil ikke bli rettet. Studenter som leverer oppgave vil bli kontaktet i forhold til tid og sted for gjennomgang.

29. nov. 2004 01:00

Det arrangeres gjesteforelesninger i sjørett med advokat Axel Øwre 18/10 og 25/10, kl 10.15-12.00, rom 360DN. Emnene som tas opp er "Management and organisation", "Newbuilding and repair contracts" og "Sale and purchase".

13. okt. 2004 02:00