Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 29. sep. 2005 15:31

Forelesningen fredag 30. september, 8.15-10, aud. 14, er flyttet til kl. 10.15-12, aud. 5

Publisert 22. sep. 2005 17:04

Det er mulig å levere inn fakultetsoppgave i dette emnet. Se oppgaveteksten

Publisert 22. sep. 2005 14:05

Forelesningsoversikt er lagt ut.

Publisert 24. aug. 2005 13:46

Fullstendig forelesningsrekke i Sjørett høsten 2005:

 • 8/9, 14.15-16 aud.14, DB
 • 9/9, 10.15-12, aud 14 ,DB
 • 12/9, 10.15-12, aud 14, DB
 • 14/9, 10.15-12, aud 14,DB
 • 15/9, 10.15-12, aud 14 ,DB
 • 19/9, 8.15-10, Theol. eks.sal, DA
 • 21/9, 8.15-10, Theol. eks.sal, DA
 • 22/9, 10.15-16, aud 14 ,DB
 • 26/9, 8.15-10, Theol. eks.sal,DA
 • 28/9, 8.15-10, Theol. eks.sal,DA
 • 29/9, 10.15-12, aud 14,DB
 • 30/9, 8.15-10, aud 14,DB
 • 10/10, 10.15-16, aud 14,DB
 • 17/10, 10.15-12, aud 14 ,DB
 • 19/10, 10.15-12, Theol. eks.sal,DA
 • 24/10, 8.15-10, Theol. eks.sal,DA

Publisert 19. aug. 2005 13:02

Undervisningen i valgfag og særskilt spesialfag sjørett går i høstsemesteret for det meste på engelsk, med enkelte emner på norsk. For fullstendig forelesningsoversikt se /studier/emner/jus/jus/JUTMARIT/h05/timeplan/. Merk spesielt introduksjonsforelesning 8/9, 14.15-16 (rom vil bli annonsert senere).