Dette emnet er nedlagt

Sjørett

I

Ved ankomsten av et skip etter en reise fra Danmark til Norge manglet 50 av 150 sekker som i følge konnossementet ble sendt. Konnossementet var underskrevet av kapteinen på et tidsbefraktet skip i linjefart uten angivelse av hvem hun undertegnet på vegne av.

Hva er vilkårene for at mottakeren kan kreve erstatning for de 50 sekkene av henholdsvis tidsbefrakteren og tidsbortfrakteren for det tilfellet at mankoen skyldes at;

a) antallet sekker som var angitt i konnossementet, var galt?

b) de 50 sekkene har gått tapt underveis?

c) de 50 sekkene har blitt utlevert til feil person?

II

a) Prioritetsreglene for sjøpant i skip. Diskuter spesielt: Hvordan er reglene begrunnet?

b) Foreldelse av sjøpant og avbrytelse av foreldelsen. Diskuter spesielt: Hvordan er reglene begrunnet?

Alle spørsmål skal besvares.

Innlevering 23.september

Gjennomgang 13.oktober kl 8.15-10 AUD 5 DA

Publisert 19. sep. 2005 11:52 - Sist endret 19. sep. 2005 15:24