Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5930 – Skatterett 1 (nedlagt).

Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet er tredelt: Dels skal studiet gi en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger. Dels skal studiet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f .eks. hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler). Og dels skal studiet danne basis for videregående studier i skatterett.

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter nasjonalt og internasjonalt, men også de viktigste regler og prinsipper om beskatning av virksomhet (i ulike organisasjonsformer) hører med. Et mer inngående studium i bl a selskapsbeskatning og utvalgte deler av virksomhetsbeskatningen finnes i VALSKAT2 – Skatterett 2 (nedlagt).

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk