Dette emnet er nedlagt

Semesterside for VALTRYGD - Vår 2004

Ved en feiltagelse har disse bøkene: Kjønstad, Asbjørn (red.): Attføring av attføringen, Universitetsforlaget 1991 og Kjønstad, Asbjørn: Yrkesskadetrygden, Universitetsforlaget 1979 stått under hovedlitteratur. Bøkene er støttelitteratur og dette er korrigert i litteraturlisten som nå ligger ute.

22. jan. 2004 01:00