Semesterside for VALUTLER - Høst 2004

Vi minner om at oppmøte til eksamen er en og en halv time (90 minutter) før eksamen starter, grunnet bokkontroll.

30. nov. 2004 01:00

Samlingen 26. oktober er avlyst. Ny samling blir tirsdag 2. november kl 14.15-16.00, rom 360 DN.

Oppgave i utlendingsrett: Gi en framstilling og vurdering av utlendingslovens regler om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Innlevering 9.11 til Kristian Andenæs.

25. okt. 2004 02:00

Det gis ingen ordinær undervisning høsten 2004. Det holdes informasjonsmøte tirsdag 5. oktober kl 14.15-16.00 i rom 365 DN der det blir avtalt 2-3 samlinger og innlevering av oppgave.

13. mai 2004 02:00