Emner med ledige plasser

Meld deg på emner på bachelornivå i Studentweb fra fredag 11. januar kl. 9. Emner i realfag og informatikk fra tirsdag 15. januar kl. 9. Logg deg på med ID-porten.

  • Sjekk  om vi har registrert at du har generell studiekompetanse (GSK) under "Min profil" i UiOs Søknadsweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder og du får svar med én gang.
  • Emnene fylles opp fortløpende, og et emne kan ha blitt fullt innen du søker plass i Studentweb. 
  • Dersom det frigjøres plasser på emnet, kan det dukke opp på listen igjen.
  • Listen oppdateres med cirka ti minutters mellomrom.
  • Etter 1. februar er det ikke lenger mulig å melde seg på ledige emner.

Har du spørsmål?

Sjekk vår liste over vanlige spørsmål om enkeltemner eller skriv til studentinfo@admin.uio.no

 

Logg på Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb. Gjør deg godt kjent med den!

Det humanistiske fakultet

Emne Studiepoeng
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse 10
ANT2800 - Antikkens mytologi 10
ARA3010 - Arabisk E 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi 10
FRA2001 - Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur 10
FRA2100 - Avansert fransk språkbruk 10
FRA2101 - Språk i kontrast: fransk-norsk 10
FRA2108 - Praktisk oversettelse norsk-fransk 10
FRA2420 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 10
FRA2514 - Le paysage politique en France 10
FRA2518 - La France dans le monde 10
GRE1002 - Innføring i gresk II 10
GRE1402 - Attisk prosa II 5
GRE1405 - Gresk lyrikk 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II 10
GRE2401 - Gresk epos 10
GRE2404 - Greske historieskrivere 10
HIN1020 - Hindi B 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 10
IDE2022 - Alle tiders Augustin 10
IDE2023 - Fordypning i middelalderens tenkning 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie 10
IRSK2100 - Innføring i gammelirsk 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 20
ITA2103 - Italiensk språk: Skriftlege øvingar 10
ITA2317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur 10
KIN1020 - Kinesisk B 10
KIN3020 - Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk 10
KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver 10
KULH2090 - Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling 10
KUN2560 - Topics in Visual Studies 10
LAT1002 - Innføring i latin II 10
LAT1402 - Cicero 1 5
LAT1404 - Latinske episke tekster 5
LAT2105 - Latinsk grammatikk II 10
LAT2401 - Augusteisk poesi 10
LAT2404 - Senantikke og middelalderlatinske tekster 10
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 10
LIT1301 - Vestens litteratur fra antikken til 1700 20
LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag 10
LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer 10
LIT2320 - Litterært fordypningsemne: epokestudium 10
MUS2821 - Lydlære 2 10
NED1301 - Nederlandsk litteratur: Innføring 10
NED2101 - Nederlandsk språk III 10
NFI2102 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages 10
NFI2120 - Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture 10
NOR2111 - Syntaks og morfologi 10
NOR2119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk 10
POL1102 - Polsk språkbruk 2 10
POR2102 - Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser 10
REL3020 - Religion og politikk 10
RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk 10
RUS1101 - Russisk grammatikk 2 10
RUS1102 - Russisk språkbruk 2 10
RUS2104 - Russisk språkbruk 4 10
RUS2130 - Russisk grammatikk 3 10
RUS2150 - Innføring i slavisk og russisk språkhistorie 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 10
RUS2504 - Russiske idéhistoriske tekster 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne 10
RUS3310 - Russisk litteratur, oppgaveemne 10
SAS2504 - Verdens største demokrati 10
SAS3010 - Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India 10
SEU2504 - Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet 10
SPA1102 - Spansk språkkunnskap B 10
SPA2101 - Spansk språk: Syntaks med oversettelse 10
SPA2102 - Spansk språk: Pragmatikk 10
SPA2301 - Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) 10
TSJ1102 - Tsjekkisk språkbruk 2 10
TYR1120 - Tyrkisk 2 20

Det juridiske fakultet

Emne Studiepoeng
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet 10
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 10
JUR1405 - Havrett (BA) 10
JUR1430 - Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) 10
JUR1450 - Marine Insurance 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) 10
JUR1910 - Women's Law and Human Rights (BA) 10
JUR1960 - Trygderett 10
JUR1970 - Barnerett 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) 10
JUROFF1410 - Folkerett 10
JUROFF1500 - Strafferett 10
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi 20
KRIM2956 - International Criminal Justice and Mass Violence 10
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 10

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise 10
BIOS2900 - Molekylærbiologi 10
BIOS3100 - Evolusjon 10
ENT1000 - Entreprenørskap 10
FYS-MEK1110 - Mekanikk 10
FYS1001 - Innføring i fysikk 10
FYS1010 - Miljøfysikk 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver 10
FYS2130 - Svingninger og bølger 10
FYS2140 - Kvantefysikk 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll 10
FYS3400 - Kondenserte fasers fysikk 10
FYS3810 - Fysikkdidaktikk 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser 10
GEO2110 - Mineralogi 10
GEO2130 - Strukturgeologi 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk 10
GEO2210 - Geomorfologi 10
GEO2310 - Meteorologi 10
GEO2330 - Hydrologi 10
GEO3460 - Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse 10
IN1010 - Objektorientert programmering 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser 10
IN1060 - Bruksorientert design 10
IN2110 - Språkteknologiske metoder 10
IN3200 - High-Performance Computing and Numerical Projects 10
INF3151 - Operativsystemer 20
INF3400 - Digital nanoelektronikk 10
KJM1111 - Organisk kjemi I 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I 10
KJM1700 - Miljø- og klimautfordringer 10
KJM2500 - Syntese og karakterisering 10
MAT1060 - Matematikk for anvendelser 2 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk 10
MAT2100 - Elementær reell analyse 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper 10
MAT2400 - Reell analyse 10
MAT3010 - Matematikk, skole og kultur 10
MAT3100 - Lineær optimering 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser 10
MAT3440 - Dynamiske systemer 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk 10
MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning 10
STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser 10

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
PSY2013 - Kvalitativ metode 10

Det teologiske fakultet

Emne Studiepoeng
TEOL1006 - Bibelhebraisk II 10
TEOL1008 - Hellenistisk gresk II 10
TEOL2201 - Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning 10
Sist oppdatert 20. jan. 2019 16:21