Emner med ledige plasser

Søk plass på emner i Studentweb fra 10. januar kl. 9. Emner i realfag og informatikk fra 14. januar kl. 9. Frist: 1. februar.

  • Sjekk om vi har registrert at du har generell studiekompetanse (GSK) under "Min profil" i UiOs Søknadsweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder og du får svar med én gang.
  • Emnene fylles opp fortløpende, og et emne kan ha blitt fullt innen du søker plass i Studentweb. 
  • Dersom det frigjøres plasser på emnet, kan det dukke opp på listen igjen.
  • Listen oppdateres med cirka ti minutters mellomrom.

Har du spørsmål?

Skriv til studentinfo@admin.uio.no. Eller sjekk vår liste over vanlige spørsmål om enkeltemner

Logg på Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb. Gjør deg godt kjent med den!

Det humanistiske fakultet

Emne Studiepoeng
ANT1500 - Antikken gjennom tidene 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse 10
ANT2800 - Antikkens mytologi 10
ARA1020 - Arabisk B 10
ARA3010 - Arabisk E 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 10
ENG2166 - Middle English, introduction 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 10
FRA1101 - Fransk grammatikk 2 10
FRA2001 - Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états 10
FRA2420 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium 10
GRE1002 - Innføring i gresk II 10
GRE1402 - Attisk prosa II 5
GRE1405 - Gresk lyrikk 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II 10
GRE2401 - Gresk epos 10
GRE2405 - Gresk drama 10
HIN1020 - Hindi B 10
HIN3010 - Hindi E 10
IDE2019 - From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History 10
IDE2041 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager 10
IRSK1200 - Innføring i gammelirsk språk og litteratur 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 20
ITA2103 - Italiensk språk: Skriftlege øvingar 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur 10
KFL1020 - Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn 10
KIN1020 - Kinesisk B 10
KIN2300 - Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år 10
KIN3020 - Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk 10
KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver 10
KULH2004 - Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet 10
KUN2500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie 10
LAT1002 - Innføring i latin II 10
LAT1402 - Cicero 1 5
LAT1404 - Latinske episke tekster 5
LAT2100 - Latinsk språkhistorie 10
LAT2105 - Latinsk grammatikk II 10
LAT2408 - Romersk fiksjonsprosa 10
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 10
MUS2821 - Lydlære 2 10
MØNA1505 - Midtøstens moderne historie 10
NED1301 - Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring 10
NED2101 - Nederlandsk språk 10
NFI2101 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age 10
NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 20
NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A 10
NORINT2112 - Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv 10
NORINT2115 - Dialekter, nynorsk og språkhistorie i et fremmedspråksperspektiv 10
PER2120 - Persisk språk 4 20
POL1002 - Polsk språk 2 10
POR1101 - Portugisisk språk 1 10
POR2102 - Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser 10
RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon 10
RUS2104 - Russisk språkbruk 4 10
RUS2130 - Russisk grammatikk 3 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 10
RUS2504 - Russiske idéhistoriske tekster 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne 10
RUS3310 - Russisk litteratur, oppgaveemne 10
SAS2504 - Verdens største demokrati 10
SPA1102 - Spansk språkkunnskap B 10
SPA2101 - Spansk språk: Syntaks med oversettelse 10
SPA2314 - Spanskspråklig litteratur: temastudium 10
TSJ1002 - Tsjekkisk språk 2 10
TYR2120 - Tyrkisk 4 20
TYSK1104 - Tysk språk: Syntaks 10
TYSK2300 - Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster 10

Det juridiske fakultet

Emne Studiepoeng
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 10
JUR1120 - Utlendingsrett 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) 10
JUR1450 - Marine Insurance 10
JUR1504 - Konflikthåndtering (BA) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) 10
JUR1960 - Trygderett 10
JUR1970 - Barnerett 10
JUROFF1410 - Folkerett 10
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 10

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre 10
BIOS1130 - Biokjemi I 10
BIOS2100 - Generell økologi 10
BIOS2900 - Molekylærbiologi 10
BIOS3000 - Design og analyse av biologiske studier 10
BIOS3910 - Mikrobiologi og mykologi 10
BIOS3920 - Forskningslitteratur i kreftbiologi 10
ENT1000 - Entreprenørskap 10
FYS1001 - Innføring i fysikk 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver 10
FYS2130 - Svingninger og bølger 10
FYS2140 - Kvantefysikk 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll 10
FYS3400 - Kondenserte fasers fysikk 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser 10
GEO2110 - Mineralogi 10
GEO2130 - Strukturgeologi 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi 10
GEO2160 - Paleontologi og paleoøkologi 10
GEO2310 - Meteorologi 10
GEO3032 - Klimaforandringer og effekter 10
GEO3240 - Seismisk tolkning 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser 10
IN1060 - Bruksorientert design 10
IN1150 - Logiske metoder 10
IN2080 - Beregninger og kompleksitet 10
IN2140 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon 10
IN3020 - Databasesystemer 10
IN3160 - Digital systemkonstruksjon 10
IN3170 - Microelectronics 10
INF2310 - Digital bildebehandling 10
INF3151 - Operativsystemer 20
INF3280 - Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner 10
KJM-MENA3300 - Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk 10
KJM1111 - Organisk kjemi I 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I 10
KJM1700 - Miljø- og klimautfordringer 10
KJM3050 - Kjemididaktikk 10
KJM3110 - Elektrokjemi 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 10
MAT1060 - Matematikk for anvendelser 2 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk 10
MAT2100 - Elementær reell analyse 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper 10
MAT2400 - Reell analyse 10
MAT3100 - Lineær optimering 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensiallikninger 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser 10
MAT3420 - Kvanteberegning 10
MAT3440 - Dynamiske systemer 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk 10
MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning 10
MENA3100 - Materialkarakterisering 10
MENA3300 - Nanoteknologi 10
STK-MAT2011 - Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser 10

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
PSY2014 - Kvantitativ metode 10
SOSANT2000 - Central themes in contemporary anthropology 10

Det teologiske fakultet

Emne Studiepoeng
TEOL1006 - Bibelhebraisk II 10
TEOL1008 - Hellenistisk gresk II 10
TEOL2201 - Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning 10
TFF3001 - Humanisme, sekularitet og religion 10
TFF3002 - Kjønnsperspektiv på religion og teologi 10
Sist oppdatert 21. jan. 2020 12:33