Emner med ledige plasser

Søk på bacheloremner med ledige plasser også for enkeltemnestudenter i Studentweb fra 8. januar kl. 9. Emner i realfag og informatikk fra 12. januar kl. 9.

  • Frist: 1. februar.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder og du får svar med én gang.
  • Emnene fylles opp fortløpende, og et emne kan ha blitt fullt innen du søker plass i Studentweb. 
  • Dersom det frigjøres plasser på emnet, kan det dukke opp på listen igjen.
  • Listen oppdateres med cirka ti minutters mellomrom.

Har du spørsmål?

Skriv til studentinfo@admin.uio.no. Eller sjekk vår liste over vanlige spørsmål om enkeltemner

 

Logg på Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb. 
Logg på med ID-porten, og unngå mobiltelefon.

Det humanistiske fakultet

Emne Studiepoeng
ANT1500 - Antikken gjennom tidene 10
ANT2800 - Antikkens mytologi 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états 10
FRA2420 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 10
GRE1002 - Innføring i gresk II 10
GRE1402 - Attisk prosa II 5
GRE1405 - Gresk lyrikk 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II 10
GRE2404 - Greske historieskrivere 10
GRE2405 - Gresk drama 10
HIN2011 - Hindi D, del 1 10
HIN3010 - Hindi E 10
IDE2063 - Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie 10
IRSK2400 - Spesialisering i keltisk 10
ITA1100 - Praktisk italiensk 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 20
ITA1301 - Italiensk litteratur, innføring 10
ITA2103 - Italiensk språk: Skriftlege øvingar 10
ITA2317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma 10
ITA2501 - Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring 10
KFL2010 - Feministisk vitenskapsteori 10
KFL2060 - Gender Equality in the Nordic Countries 10
KULH1003 - Witchcraft and Magic 10
KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen 20
LAT1002 - Innføring i latin II 10
LAT1402 - Cicero 1 5
LAT1404 - Latinske episke tekster 5
LAT2105 - Latinsk grammatikk II 10
LAT2401 - Augusteisk poesi 10
LAT2407 - Seneca 10
MUS2445 - Musikkens historie 2 10
MUS2531 - Musikk og medier 10
MUS2821 - Lydlære 2 10
NED1301 - Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring 10
NED2101 - Nederlandsk språk 10
NFI2120 - Old Norse Palaeography and Codicology 10
NFI2240 - Norrøn poesi og juridiske tekster 10
NORINT2115 - Dialekter, nynorsk og språkhistorie i et fremmedspråksperspektiv 10
PER1020 - Persisk B 10
POL1002 - Polsk språk 2 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 10
RUS2504 - Russiske idéhistoriske tekster 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne 10
TSJ1002 - Tsjekkisk språk 2 10
TYR1020 - Tyrkisk B 10

Det juridiske fakultet

Emne Studiepoeng
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 10
JUR1120 - Utlendingsrett 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 10
JUR1412 - Energy Law (BA) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) 10
JUR1960 - Trygderett 10
JUR1970 - Barnerett 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) 10
JUROFF1410 - Folkerett 10
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi 20
RSOS2952 - Law, Ideology and Human Rights Violations 10

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise 10
BIOS2900 - Molekylærbiologi 10
FYS-MEK1110 - Mekanikk 10
FYS1001 - Innføring i fysikk 10
FYS2130 - Svingninger og bølger 10
FYS2140 - Kvantefysikk 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk 10
FYS3400 - Kondenserte fasers fysikk 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser 10
GEO2110 - Mineralogi 10
GEO2130 - Strukturgeologi 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi 10
GEO2160 - Paleontologi og paleoøkologi 10
GEO3032 - Klimaforandringer og effekter 10
GEO3460 - Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse 10
IN1060 - Bruksorientert design 10
IN1150 - Logiske metoder 10
IN2080 - Beregninger og kompleksitet 10
IN2100 - Logikk for systemanalyse 10
IN3060 - Semantiske teknologier 10
IN3170 - Microelectronics 10
IN3220 - Å forstå bruk før bruk 10
KJM1111 - Organisk kjemi I 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I 10
KJM1700 - Miljø- og klimautfordringer 10
KJM3310 - Fysikalsk kjemi III 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk 10
MAT2100 - Elementær reell analyse 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper 10
MAT2400 - Reell analyse 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensiallikninger 10
MAT3420 - Kvanteberegning 10
MAT3440 - Dynamiske systemer 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk 10
MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning 10
MENA3020 - Prosjektoppgave II 20
MENA3300 - Nanoteknologi 10
STK-MAT2011 - Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser 10

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
PSY2408 - LGBTQI+ Awareness 10
SOS2900 - Anvendt maskinlæring for avvikssosiologi 10

Det teologiske fakultet

Emne Studiepoeng
TEOL3003 - Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster 10
TFF1001 - Kristendommens historie 10
Sist oppdatert 25. jan. 2021 22:41