English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 251–347 av 347 emner
Emne Studiepoeng
MAT-INF4310 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4300 – Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4320 – Flere komplekse variable I (10 studiepoeng) 10
MAT4330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT4340 – Elementær funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4350 – Funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4360 – C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4370 – Innføring i Fourieranalyse og Wavelet teori (10 studiepoeng) 10
MAT4550 – Differensialgeometri I (15 studiepoeng) 15
MAT4560 – Lie grupper (15 studiepoeng) 15
MAT4610 – Aksiomatisk mengdelære (15 studiepoeng) 15
MAT4620 – Matematisk logikk II (15 studiepoeng) 15
MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4711 – Stokastisk analyse II (10 studiepoeng) 10
MAT4730 – Matematisk finans (10 studiepoeng) 10
MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV4160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4270 – BIOSTRUCT - Avansert glykobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV4340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MEF5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEF5020 – Nanochemistry (10 studiepoeng) 10
MEK4310 – Kompressibel strømning og sjokkbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4510 – Svingninger i konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4520 – Bruddmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4540 – Komposittmaterialer og - konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4550 – Elementmetoden i faststoffmekanikk I (10 studiepoeng) 10
MEK4560 – Elementmetoden i faststoffmekanikk II (10 studiepoeng) 10
MENA4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety (0 studiepoeng) 0
STK4010 – Asymptotisk teori (10 studiepoeng) 10
STK4020 – Bayesiansk statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4030 – Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK4040 – Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4050 – Statistiske simuleringer og numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
STK4070 – Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 – Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 – Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4130 – Estimeringsteori (10 studiepoeng) 10
STK4140 – Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4170 – Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
TEK4900 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
TEK5170 – Optimal and predictive control (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TOOL5100 – IKT-basert samarbeidslæring (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK4720 – Tillits- og omdømmesystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10