English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–228 av 228 emner
Emne Studiepoeng
BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO4070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO4110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO4115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO4350 – Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4390 – Limnologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO5000 – Introduksjonskurs for masterstudenter (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM4610V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM5220 – Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320) (10 studiepoeng) 10
FRM5310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM5570 – Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5930V – Videregående farmakoterapi I (14 studiepoeng) 14
FRM5940V – Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FYS-GEO4200 – Case studium i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4300 – Metoder i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4580 – Nuclear Technology (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4190 – Dynamiske systemer og kaos (10 studiepoeng) 10
FYS4230 – Mikro- og nanosystem modellering og design (10 studiepoeng) 10
FYS4350 – Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS4550 – Eksperimentell høyenergifysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4610 – Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4630 – Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS5130 – Kosmologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
GEF4220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS4200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 – Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4350 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5340 – Spline metoder (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5350 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5360 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5380 – Lokalsøk og meta-heuristikker for kombinatorisk optimering (5 studiepoeng) 5
INF4060 – Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4121 – Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4171 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4231 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF4232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4270 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF4280 – Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF4300 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4360 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4411 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4431 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4580 – Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF5050 – Protokoller og ruting i Internett (10 studiepoeng) 10
INF5062 – Programming asymmetric multi-core processors (10 studiepoeng) 10
INF5063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF5071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5081 – Multimedia - koding og transmisjon (10 studiepoeng) 10
INF5100 – Avanserte databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF5120 – Modellbasert systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5140 – Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer (10 studiepoeng) 10
INF5150 – Uangripelige IT-systemer (10 studiepoeng) 10
INF5160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF5170 – Masterseminar i logikk (5 studiepoeng) 5
INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5200 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5210 – Informasjonsinfrastruktur (10 studiepoeng) 10
INF5270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF5271 – Informasjonsarkitektur og internettmedier (10 studiepoeng) 10
INF5272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF5275 – Web Content Management: Konfigurasjon og utvikling (10 studiepoeng) 10
INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5340 – Algoritmer i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5350 – Masterseminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF5390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF5410 – Signalbehandling i rom og tid (10 studiepoeng) 10
INF5420 – Bedriftsrelevant prosjekt i mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF5430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF5441 – CMOS billedsensor (10 studiepoeng) 10
INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (10 studiepoeng) 10
INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (10 studiepoeng) 10
INF5481 – RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF5500 – Empiriske metoder og evidensbaserte beslutninger i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5510 – Distribuerte Objekter (10 studiepoeng) 10
INF5520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5570 – Seminar i aksjonsforskning (5 studiepoeng) 5
INF5571 – Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF5580 – Master seminar in information systems (5 studiepoeng) 5
INF5590 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF5610 – Matematisk modellering i medisin (10 studiepoeng) 10
INF5700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5721 – Design i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5722 – Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF5750 – Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF5790 – Technology-enhanced learning: principles and tools (10 studiepoeng) 10
INF5810 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
INF5830 – Prosessering av naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF5860 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5907OSI – Open Source – development and innovation (10 studiepoeng) 10
INF5909SSW – Socio-Semantic Web and Knowledge Federation (10 studiepoeng) 10
INF9081 – Multimedia koding og applikasjoner (10 studiepoeng) 10
ITSLP5000 – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
KJM-FYS5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
KJM-MEF4010 – Eksperimentelle metoder (10 studiepoeng) 10
KJM4100 – Materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4410 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse I (10 studiepoeng) 10
KJM4500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM5110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5260 – Organometallisk kjemi i organisk syntese (10 studiepoeng) 10
KJM5350 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM5460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM5510 – Polymermaterialer (10 studiepoeng) 10
KJM5530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM5540 – Kolloider og overflater (10 studiepoeng) 10
KJM5550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5730 – Vann- og jordkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5900 – Radioaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM5901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5910 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4110 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4140 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4160 – Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT4711 – Stokastisk analyse II (10 studiepoeng) 10
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEF5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 – Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MENA4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
TEK4060 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5610 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK4130 – Menneske-maskin-interaksjon- anvendelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4470 – Karakteriseringsteknikker for halvledermaterialer, mikro- og nanostrukturer (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4520 – Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4550 – Utvikling av menneske-maskin-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4560 – Estimering i ulineære systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4600 – Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4670 – Systemidentifikasjon og adaptiv regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK4720 – Tillits- og omdømmesystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10