Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 487 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST3220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST5210 – Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST9310 – Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO2120 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4320 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 – Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4350 – Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 – Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4400 – Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4600 – Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 – Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIOS1120 – Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 – Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2220 – Akvatisk biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2900 – Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier (10 studiepoeng) 10
BIOS3100 – Evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS3700 – Cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
ENT1000 – Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
ENT4000I – Fra idé til virksomhet (5 studiepoeng) 5
ENT4100 – Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4220 – Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4300 – Entrepreneurship and internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4340 – Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 – Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 – Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management (10 studiepoeng) 10
ENT4505 – Social Entrepreneurship (5 studiepoeng) 5
ENT4510 – Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT9800 – Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 – Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 – Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM3130 – Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM1030 – Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 – Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM2020 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2030 – Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 – Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM3030 – Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 – Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4010 – Forskningsforberedende kurs i biologi (5 studiepoeng) 5
FRM4020 – Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FRM4040 – Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter (5 studiepoeng) 5
FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4060 – Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM4740V – Nettkurs i farmakognosi (5 studiepoeng) 5
FRM5020 – Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5230 – Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5410 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM5440 – Utvalgte farmasøytiske naturstoffer (5 studiepoeng) 5
FRM5530 – Målstyring av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5540 – Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5610 – Legemiddeløkonomi (10 studiepoeng) 10
FRM5710 – Farmakologi videregående (10 studiepoeng) 10
FRM5730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5740 – Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM5770 – Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (5 studiepoeng) 5
FRM5820 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5940V – Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM5941V – Videregående farmakoterapi med vekt på psykiatri, nevrologi og reumatiske lidelser (10 studiepoeng) 10
FRM5943V – Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FRM9230 – Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9411 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9540 – Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9710 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 – Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9820 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9915 – NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MEK1110 – Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS1001 – Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 – Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 – Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 – Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 – Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2810 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 – Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3320 – Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 – Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3810 – Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS4010 – Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 – Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 – Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4130 – Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4160 – Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4240 – Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 – Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4411 – Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4460 – Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4530 – Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS4620 – Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 – CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4810 – Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 – Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS9260 – Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 – Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 – Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9411 – Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9530 – Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 – Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9620 – An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9730 – Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF2200 – Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF4220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 – Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4530 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9530 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG2110 – Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2250 – Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 – Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 – Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9400 – Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 – Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO4012 – Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 – Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 – Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4171 – Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4240 – Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 – Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4280 – Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4340 – Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 – Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4430 – Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4530 – Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4720 – General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 – Advanced structural geology (10 studiepoeng) 10
GEO4860 – Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO5440 – Cryosphere Modeling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 – Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 – Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 – Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 – Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9280 – Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO9430 – Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 – Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9530 – Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 – Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 – Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 – Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø (0 studiepoeng) 0
HMS0502 – Utviklende læringsmiljø (0 studiepoeng) 0
HMS0503 – Laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0504 – Feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0505 – El-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0506 – Klinikksikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0507 – Brannsikkerhet (0 studiepoeng) 0
IN1010 – Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
IN1060 – Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
IN1080 – Mekatronikk (10 studiepoeng) 10
IN1150 – Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
IN3140 – Introduksjon til robotikk (10 studiepoeng) 10
IN3160 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
IN3240 – Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
IN4240 – Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
IN5000 – Qualitative Research Methods (10 studiepoeng) 10
IN5120 – Tangible Interaction (10 studiepoeng) 10
IN5280 – Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN5420 – Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN5430 – IT and Management (10 studiepoeng) 10
IN5450 – Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
IN5470 – Avansert forskningstema i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN5480 – Spesialisering innen forskning i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN9120 – Tangible Interaction (10 studiepoeng) 10
IN9280 – Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN9420 – Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
INEC1810 – Marked, markedsføring og produktutvikling (10 studiepoeng) 10
INEC1830 – Strategi (10 studiepoeng) 10
INF2080 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2270 – Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2310 – Digital bildebehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 – Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 – Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 – Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 – Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3121 – Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3151 – Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF3190 – Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3280 – Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 – Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10