English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–219 av 219 emner
Emne Studiepoeng
AST1100 – Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
BIO1000 – Grunnkurs i biologi (10 studiepoeng) 10
BIO1010 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO1200 – Biologisk mangfold (20 studiepoeng) 20
BIO1200A – Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIO1200B – Biologisk mangfold B (10 studiepoeng) 10
BIO2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2140 – Molekylærbiologi og biologiske metoder (20 studiepoeng) 20
BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO3100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO3500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1001 – Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
FRM1000 – Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 – Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 – Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1050R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2020R – Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2021 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (25 studiepoeng) 25
FRM2041 – Bruk av legemidler del I (15 studiepoeng) 15
FRM3001 – Formulering av legemidler (20 studiepoeng) 20
FYS-LAP2150 – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA3110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (10 studiepoeng) 10
FYS1010 – Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS2210 – Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3310 – Struktur, mikrostruktur og materialer (10 studiepoeng) 10
FYS3320 – Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3520 – Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS3610 – Romfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3710 – Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
GEF1000 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF2200 – Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2220 – Værsystemer (10 studiepoeng) 10
GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
GEF2610 – Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEG1240 – Kart og geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2110 – Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2120 – Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEG2130 – Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2210 – Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri (10 studiepoeng) 10
GEG2230 – Romleg analyse av geografisk informasjon (10 studiepoeng) 10
GEG2240 – Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEG2250 – Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEG2350 – Geofag i praksis. Feltundervisning for lærerstudenter. (10 studiepoeng) 10
GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2130 – Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 – Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (10 studiepoeng) 10
GEO1010 – Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1030 – Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1040 – Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger (10 studiepoeng) 10
GEO2010 – Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3020 – Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3710 – Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3900 – Atmosfære hav dynamikk (10 studiepoeng) 10
IN2001 – Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INEC1830 – Strategi (10 studiepoeng) 10
INF-GEO3310 – Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF-MAT2351 – Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3370 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1010 – Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF1050 – Systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF1080 – Logiske metoder for informatikk (10 studiepoeng) 10
INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF1300 – Introduksjon til databaser (10 studiepoeng) 10
INF1400 – Digital teknologi (10 studiepoeng) 10
INF1410 – Introduksjon til kretsanalyse (10 studiepoeng) 10
INF1411 – Elektroniske systemer (10 studiepoeng) 10
INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
INF1510 – Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
INF1800 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF1820 – Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi (10 studiepoeng) 10
INF2050 – Introduksjon til dataanimasjon (10 studiepoeng) 10
INF2080 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF2140 – Modeling and programming parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF2260 – Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF2270 – Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2400 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 – Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 – Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 – Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 – Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3110 – Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3121 – Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3170 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3190 – Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF3232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3270 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF3272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (10 studiepoeng) 10
INF3331 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF3350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 – Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3430 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 – Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 – Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 – Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF3820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF9260 – Human-computer interaction (HCI) (10 studiepoeng) 10
INFPS2020 – Visuell kommunikasjon I, del I (10 studiepoeng) 10
INFPS2030 – Visuell kommunikasjon I, del II (10 studiepoeng) 10
INFPS2060 – Ethics and Technology (10 studiepoeng) 10
INFPS2070 – Verdensforståelse (10 studiepoeng) 10
ITSLP1100 – Introduksjon til kognitive vitenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3500 – Polymerer, kolloider og overflater (10 studiepoeng) 10
KJM1001 – Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (10 studiepoeng) 10
KJM1011 – Organisk kjemi 1 (10 studiepoeng) 10
KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM1040 – Fysikalsk og analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1050 – Fysikalsk og analytisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM1100 – Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1100V – Generell kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1110 – Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1110V – Organisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1120 – Uorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1120V – Uorganisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1130V – Fysikalsk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2010 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM2020 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM2030 – Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM2200 – Biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM2200V – Biologisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2400V – Analytisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3100 – Materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3600 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM3700 – Miljøkjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM3800 – Petrokjemi (10 studiepoeng) 10
MAT-BIO2100 – Matematisk biologi (10 studiepoeng) 10
MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1310 – Differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3360 – Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT1001 – Matematikk 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1010 – Matematikk i praksis II (10 studiepoeng) 10
MAT1011 – Mer matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1012 – Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1030 – Diskret matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1300 – Analyse 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (10 studiepoeng) 10
MAT2300 – Analyse 2 (10 studiepoeng) 10
MAT2310 – Optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (10 studiepoeng) 10
MAT2710 – Spillteori (10 studiepoeng) 10
MAT3000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT3010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1020 – Fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV1040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 – Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV2050 – Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 – Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 – Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 – Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MEK1500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MNHMS0015ES – Innføring i el-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015FS – Innføring i feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
NAM1010 – Bio-geologiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B (10 studiepoeng) 10
STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK2400 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2500 – Livsforsikring (10 studiepoeng) 10
STK2510 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK2520 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10