English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–250 av 287 emner
Emne Studiepoeng
AST9130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST9210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 – Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9270 – Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9290 – Latent variable modeling (10 studiepoeng) 10
BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9905CEES1 – Effect Studies and Adaptation to Climate Change (5 studiepoeng) 5
BIO9910 – Adaptive Dynamics (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9410 – Bioactive glycoconjugates, their structure and applications (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9910 – NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FYS-GEO9100 – Introductory project work in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9300 – Methods in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9510 – Introduction to mechanical geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9570 – Radiation protection and radiation safety (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9920 – Nuclear measurement techniques and instruments (10 studiepoeng) 10
FYS-MED9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MEK9500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS9130 – Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 – The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9510 – Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 – Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9550 – Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9560 – Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9610 – Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9630 – Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9710 – EPR spectroscopy: applications in biophysics and dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
GEF9220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9320 – Radiation and Remote Sensing (10 studiepoeng) 10
GEF9330 – Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF9400 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF9500 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF9510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9610 – Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEF9660 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO9160 – Fate and transport of organic contaminants in the environment (10 studiepoeng) 10
GEO9170 – Landslides and debris flows (10 studiepoeng) 10
GEO9180 – Geohazard and Mitigation (10 studiepoeng) 10
GEO9220 – Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO9270 – Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9330 – Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9430 – Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9700 – Biostratigraphy in integrated basin studies (3 studiepoeng) 3
GEO9800 – Earth and Planetary materials and dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO9820 – Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9910 – CO2 storage - Physical and chemical processes (10 studiepoeng) 10
GEO9912 – Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
INF-BIO9120 – Dypsekvenserings-teknologier og bioinformatisk analyse (5 studiepoeng) 5
INF-BIO9121 – High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9340 – Spline methods (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9350 – Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9360 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9370 – Trianguleringer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9390 – Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
INF9010 – Social Aspects of Technology and Science (10 studiepoeng) 10
INF9011 – Science technology society ethics (10 studiepoeng) 10
INF9040 – Open distributed processing (10 studiepoeng) 10
INF9050 – Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9072 – Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9090 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF9119 – Doug Engelbart´s Unfinished Revolution - The Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 – Model Based System Development (10 studiepoeng) 10
INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 – Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 – Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9145 – Models of concurrency (10 studiepoeng) 10
INF9150 – Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF9170 – Master seminar in logic (5 studiepoeng) 5
INF9181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 – Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9220 – Qualitative research methods (10 studiepoeng) 10
INF9270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF9272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF9290 – Software verification and validation (10 studiepoeng) 10
INF9305 – Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9350 – Ph.d.-seminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF9360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9365 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF9370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF9410 – Space-time signal processing (10 studiepoeng) 10
INF9420 – Company-related project in microelectronics (10 studiepoeng) 10
INF9425 – Projects in Analogue/Mixed-Signal CMOS Design (10 studiepoeng) 10
INF9430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9440 – CMOS Image sensors (5 studiepoeng) 5
INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9470 – Neuromorphic electronics (10 studiepoeng) 10
INF9481 – RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9490 – RF MEMS (10 studiepoeng) 10
INF9500 – Empirical methods and evidence-based decisions in software development (10 studiepoeng) 10
INF9520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9530 – Foundations of Software Testing (5 studiepoeng) 5
INF9590 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9591 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9610 – Mathematical modelling in medicine (10 studiepoeng) 10
INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9650 – Numerical methods for partial differentiental equations 2 (10 studiepoeng) 10
INF9681 – Introduction to finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF9691 – Advanced finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF9700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9722 – Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF9750 – Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF9761 – Health management information systems (10 studiepoeng) 10
INF9780 – Open source, open collaboration and innovation (10 studiepoeng) 10
INF9790 – Technology-enhanced learning: principles and tools (10 studiepoeng) 10
INF9810 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
INF9820 – Language technological applications (10 studiepoeng) 10
INF9850 – ICT for Development: Building a better world? (10 studiepoeng) 10
INF9860 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9870 – Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 – Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9906 – Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9910CPS – Cyber physical systems (10 studiepoeng) 10
INF9920 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (5 studiepoeng) 5
INF9960 – Phase mode array processing (10 studiepoeng) 10
INF9970 – Research Methods in Computer Science (5 studiepoeng) 5
KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS – BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM9550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Multi-skala molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM9911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
KJM9950 – Radiopharmaceutical chemistry (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9110 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9140 – Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT9200 – Commutative algebra (10 studiepoeng) 10
MAT9250 – Number Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9300 – Measure and integration (10 studiepoeng) 10
MAT9310 – Complex analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT9340 – Elementary functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9350 – Functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9360 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9510 – Geometric structures (10 studiepoeng) 10
MAT9550 – Differential geometry (15 studiepoeng) 15
MAT9610 – Axiomatic set theory (15 studiepoeng) 15
MAT9620 – Mathematical Logic II (15 studiepoeng) 15
MAT9730 – Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410A – Bioinformatics for Molecular Biology (8 studiepoeng) 8
MBV9100BTS – Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV9150 – Molecular and Cell Biology of Microbes - Host Interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9200BTS – Molecular Medicine in Cancer and Immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9270 – BIOSTRUCT - Advanced Glycobiology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS – Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9480 – Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MBV9510 – Biomolecular NMR Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 – Advanced biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MEF9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEK9200 – Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
MEK9510 – Dynamics of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9520 – Fracture Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9530 – Stability and Buckling of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9540 – Composite Materials and Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9550 – The Finite Element Method in Solid Mechanics I (10 studiepoeng) 10
MEK9560 – The Finite Element Method in Solid Mechanics II (10 studiepoeng) 10
MNKOM9000 – Forskningsformidling (5 studiepoeng) 5
STK9010 – Asymptotic Theory (10 studiepoeng) 10
STK9020 – Bayesian statistics (10 studiepoeng) 10
STK9030 – Statistical Learning: Advanced Regression and Classification (10 studiepoeng) 10
STK9040 – Multivariable analysis (10 studiepoeng) 10
STK9050 – Statistical simulations and computation (10 studiepoeng) 10
STK9070 – Linear models, random components and general linear models (10 studiepoeng) 10
STK9110 – Bayesian time series analysis (10 studiepoeng) 10
STK9120 – Extreme Value Theory (10 studiepoeng) 10
STK9130 – Estimation Theory (10 studiepoeng) 10
STK9140 – Experimental Design (10 studiepoeng) 10
STK9170 – Bootstrapping and resampling (10 studiepoeng) 10
STK9210 – Convergens of Probability Measures (10 studiepoeng) 10
STK9220 – Bayesian Nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9310 – Diffusion Processes with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9320 – Large Deviations with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9520 – Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
TEK9170 – Optimal and predictive control (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9540 – Quantum Computation and Quantum Information (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK9180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10