English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–149 av 149 emner
Emne Studiepoeng
AST9210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 – Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9100 – Introductory project work in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9300 – Methods in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9570 – Radiation protection and radiation safety (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9920 – Nuclear measurement techniques and instruments (10 studiepoeng) 10
FYS9130 – Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 – The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9510 – Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 – Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9550 – Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9560 – Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9610 – Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9630 – Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9710 – EPR spectroscopy: applications in biophysics and dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS9760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
GEF9220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9360 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9370 – Trianguleringer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9390 – Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
INF9050 – Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9120 – Model Based System Development (10 studiepoeng) 10
INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 – Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 – Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9150 – Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF9170 – Master seminar in logic (5 studiepoeng) 5
INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 – Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF9272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF9305 – Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9350 – Ph.d.-seminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF9365 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF9390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF9410 – Space-time signal processing (10 studiepoeng) 10
INF9420 – Company-related project in microelectronics (10 studiepoeng) 10
INF9425 – Projects in Aanalogue/Mixed-Signal CMOS Design (10 studiepoeng) 10
INF9430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9481 – RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9490 – RF MEMS (10 studiepoeng) 10
INF9500 – Empirical methods and evidence-based decisions in software development (10 studiepoeng) 10
INF9520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9590 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9610 – Mathematical modelling in medicine (10 studiepoeng) 10
INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9722 – Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF9790 – Technology-enhanced learning: principles and tools (10 studiepoeng) 10
INF9810 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
INF9860 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9920 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (5 studiepoeng) 5
KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM9530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM9550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM9911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9110 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT9310 – Complex analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9730 – Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MBV9110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEF9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEK9200 – Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9540 – Quantum Computation and Quantum Information (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK9180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9370 – Komponentmodeller og kretssimulering (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 – Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9920 – Avanserte emner innen ad hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10