Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 501–750 av 2224 emner
Emne Studiepoeng
FYS4580 – Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4600 – Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4610 – Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4620 – Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 – Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4640 – Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4700 – Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4711 – Stråling og dosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS4715 – Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 – Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS4760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS4761 – CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4780 – Analyse av diagnostisk, dynamisk bildeinformasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4810 – Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 – Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5130 – Kosmologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5190 – Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5310 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS5440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS5555 – Forskningsbasert partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5610 – Magnetosfærefysikk og substormprosesser (10 studiepoeng) 10
FYS5710 – EPR spektroskopi: Biofysiske og dosimetriske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
FYS5960 – Fysikk - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
FYS9110 – Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS9120 – Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS9130 – Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 – The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS9180 – Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 – Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 – Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9230 – Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9239 – Elektrisk bioimpedans (10 studiepoeng) 10
FYS9250 – Biomedical Instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 – Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 – Halvleder materialteknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9320 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS9340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS9410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9411 – Computational Physics II: Quantum Mechanical Systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9430 – Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9465 – Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9510 – Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 – Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9525 – Advanced nuclear reactions and applications in astrophysics (5 studiepoeng) 5
FYS9530 – Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9545 – Resonanser i atomkjerner (5 studiepoeng) 5
FYS9550 – Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9555 – Forskningsbasert partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 – Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 – Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 – Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9610 – Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9620 – An Introduction to Plasma Physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 – Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9640 – Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9710 – EPR spectroscopy: applications in biophysics and dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS9711 – Stråling og dosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS9720 – Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS9730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF1000 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1600 – Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF2200 – Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2220 – Værsystemer (10 studiepoeng) 10
GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (10 studiepoeng) 10
GEF2610 – Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4200 – Dynamisk meteorologi I (10 studiepoeng) 10
GEF4210 – Dynamic meteorology II (10 studiepoeng) 10
GEF4220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4230 – Numeriske atmosfæremodeller (10 studiepoeng) 10
GEF4300 – Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF4310 – Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4320 – Radiation and remote sensing (10 studiepoeng) 10
GEF4330 – Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF4400 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF4450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4500 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF4510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF4520 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF4530 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4600 – Methods in physical oceanography (10 studiepoeng) 10
GEF4610 – Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEF4620 – Numerisk løsning av oseanografiske problemer (10 studiepoeng) 10
GEF4640 – Marine Optics (10 studiepoeng) 10
GEF4650 – Estuaries (10 studiepoeng) 10
GEF4660 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9220 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9320 – Radiation and Remote Sensing (10 studiepoeng) 10
GEF9330 – Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF9400 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF9500 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF9510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9610 – Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEF9660 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG1240 – Kart og geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2110 – Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2120 – Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEG2130 – Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2210 – Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri (10 studiepoeng) 10
GEG2220 – Forvaltning og presentasjon av geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2230 – Romleg analyse av geografisk informasjon (10 studiepoeng) 10
GEG2240 – Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEG2250 – Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEG2350 – Geofag i praksis. Feltundervisning for lærerstudenter. (10 studiepoeng) 10
GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2130 – Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 – Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 – Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 – Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 – Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 – Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 – Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS4200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (10 studiepoeng) 10
GEO1010 – Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1011 – Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1021 – Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1030 – Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1040 – Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger (10 studiepoeng) 10
GEO1100 – Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 – Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO2110 – Mineralogi (10 studiepoeng) 10
GEO2120 – Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 – Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2140 – Faste jords geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO2150 – Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 – Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO2310 – Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO2320 – Oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEO2330 – Hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3010 – Felt- og kartkurs (10 studiepoeng) 10
GEO3020 – Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3030 – Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3032 – Klimaforandringer og effekter (10 studiepoeng) 10
GEO3100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3131 – Geomekanikk (10 studiepoeng) 10
GEO3210 – Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO3211 – Petroleumssystemer (10 studiepoeng) 10
GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO3515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO3710 – Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3900 – Atmosfære hav dynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4010 – Feltmetoder og databearbeidelse (10 studiepoeng) 10
GEO4011 – Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 – Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 – Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4020 – Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO4060 – Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4070 – C++ and C programming (5 studiepoeng) 5
GEO4080 – Applied geographical information management (5 studiepoeng) 5
GEO4100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4110 – Væsker og væskestrømning i geo-systemer (10 studiepoeng) 10
GEO4120 – Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4130 – Engineering Geology and Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 – Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 – Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4160 – Fate and transport of organic contaminants in the environment (10 studiepoeng) 10
GEO4161 – Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4170 – Landslides and debris flow (10 studiepoeng) 10
GEO4171 – Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4180 – Geohazard and Mitigation (10 studiepoeng) 10
GEO4181 – Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 – Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4210 – Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO4211 – Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 – Paleozoologi; systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4214 – Palynology, Palaeobotany and Palaeoclimatology (10 studiepoeng) 10
GEO4216 – Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4218 – Basin Formation and Development (10 studiepoeng) 10
GEO4220 – Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4230 – Basin formation and sequence stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4240 – Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 – Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 – Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 – Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO4290 – Petroleumsgeokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO4300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO4310 – Stochastic methods in hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4320 – Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4330 – Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4340 – Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4350 – Environmental Hazards and Risk Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4360 – Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4400 – Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4410 – Glacial and periglacial geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4430 – Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4432 – The Surface Energy Balance in Cold Environments (10 studiepoeng) 10
GEO4440 – Vannressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4441 – Physical river processes (10 studiepoeng) 10
GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO4510 – Digital terrenganalyse (geomorfometri) (10 studiepoeng) 10
GEO4511 – Anvendelse av fjernanalyse og terrengmodeller (DEM) i geohazard (10 studiepoeng) 10
GEO4515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO4520 – Advanced remote sensing and topographic analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4530 – Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4620 – Seismic waves and seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4710 – Evolution of life (10 studiepoeng) 10
GEO4720 – General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4730 – Palaeozoology I (10 studiepoeng) 10
GEO4740 – Palaeozoology II (10 studiepoeng) 10
GEO4810 – Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4812 – Earth Materials (10 studiepoeng) 10
GEO4820 – Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO4822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4830 – Analytical methods in geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 – Structural Geology and Basin Formation (10 studiepoeng) 10
GEO4860 – Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO4900 – Atmosfære hav dynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 – Weather Systems (10 studiepoeng) 10
GEO4910 – Mineral resources (10 studiepoeng) 10
GEO4920 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO4922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10