English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 501–750 av 1245 emner
Emne Studiepoeng
INF3350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 – Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3430 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3440 – Signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3450 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3460 – Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk (10 studiepoeng) 10
INF3470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 – Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 – Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 – Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF3820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF3900 – Informatikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA – Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA – Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA – Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4019NSA – Service Management and Developer Operations (10 studiepoeng) 10
INF4060 – Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4100 – Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF4110 – Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF4120 – Utvikling av store programsystemer (10 studiepoeng) 10
INF4121 – Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4140 – Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
INF4150 – Operativsystemer - del I (10 studiepoeng) 10
INF4151 – Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF4160 – Operativsystemer - del II (10 studiepoeng) 10
INF4170 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4171 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4180 – Advanced database systems
INF4190 – Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF4200 – Algoritmer og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4210 – Informasjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4220 – Objektorientert analyse og design (10 studiepoeng) 10
INF4221 – Problemdefinering, krav og modellering (10 studiepoeng) 10
INF4230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF4231 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF4232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4240 – Informatikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
INF4250 – Design og kjønn (10 studiepoeng) 10
INF4260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (10 studiepoeng) 10
INF4270 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF4280 – Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF4290 – Software verification and validation (10 studiepoeng) 10
INF4300 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (10 studiepoeng) 10
INF4330 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4331 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4360 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4400 – Digital mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4410 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4411 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4430 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4431 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4440 – Signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4450 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF4460 – Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk (10 studiepoeng) 10
INF4470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4490 – Biologically Inspired Computing (10 studiepoeng) 10
INF4500 – Rapid prototyping of robotic systems (10 studiepoeng) 10
INF4580 – Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF4900 – Informatikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF4930 – Graduate research in informatics (30 studiepoeng) 30
INF5000 – Algoritmedesign (10 studiepoeng) 10
INF5004NSA – Intrusion detection and firewalls (10 studiepoeng) 10
INF5010 – Social aspects of technology and science (10 studiepoeng) 10
INF5011 – Technology Society Ethics (10 studiepoeng) 10
INF5012NSA – Research Papers (5 studiepoeng) 5
INF5013NSA – Cyberethics (5 studiepoeng) 5
INF5020 – Philosophy of Information (10 studiepoeng) 10
INF5030 – Håndtering av virksomhetskritiske data (10 studiepoeng) 10
INF5040 – Åpen distribuert prosessering (10 studiepoeng) 10
INF5050 – Protokoller og ruting i Internett (10 studiepoeng) 10
INF5060 – Multimediakommunikasjon med nettverksprosessorer (5 studiepoeng) 5
INF5061 – Multimedia Networking using Network Processor Cards (10 studiepoeng) 10
INF5062 – Programming asymmetric multi-core processors (10 studiepoeng) 10
INF5063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5072 – Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF5080 – Multimedia - koding og transmisjon (5 studiepoeng) 5
INF5081 – Multimedia - koding og transmisjon (10 studiepoeng) 10
INF5090 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF5100 – Avanserte databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF5100NSA – Research Methods and Data Analysis (10 studiepoeng) 10
INF5120 – Modellbasert systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF5140 – Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer (10 studiepoeng) 10
INF5150 – Uangripelige IT-systemer (10 studiepoeng) 10
INF5160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF5170 – Masterseminar i logikk (5 studiepoeng) 5
INF5180 – Produkt- og prosessforbedring innen systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5190 – Knowledge Management: Concepts and Practices (10 studiepoeng) 10
INF5200 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5210 – Informasjonsinfrastruktur (10 studiepoeng) 10
INF5220 – Qualitative research methods (10 studiepoeng) 10
INF5230 – Geographical Information systems: Analysis, modelling and applications (10 studiepoeng) 10
INF5240 – Globalization, Marginalization and IT (5 studiepoeng) 5
INF5250 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF5260 – Utvikling av mobile informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5261 – Development of mobile information systems and services (10 studiepoeng) 10
INF5270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF5271 – Informasjonsarkitektur og internettmedier (10 studiepoeng) 10
INF5272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF5275 – Web Content Management: Konfigurasjon og utvikling (10 studiepoeng) 10
INF5280 – Publikumsrettet e-virksomhet i offentlig og frivillig sektor (10 studiepoeng) 10
INF5290 – Databedrifter og ledelse (10 studiepoeng) 10
INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5330 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5340 – Algoritmer i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5350 – Masterseminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF5360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF5390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF5400 – Statistisk signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF5410 – Signalbehandling i rom og tid (10 studiepoeng) 10
INF5420 – Bedriftsrelevant prosjekt i mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF5430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF5440 – CMOS billedsensor (5 studiepoeng) 5
INF5441 – CMOS billedsensor (10 studiepoeng) 10
INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (10 studiepoeng) 10
INF5450 – Evolusjonære algoritmer og maskinvare (5 studiepoeng) 5
INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (10 studiepoeng) 10
INF5470 – Nevromorf elektronikk (10 studiepoeng) 10
INF5480 – RF-kretser, teori og design (5 studiepoeng) 5
INF5481 – RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF5490 – RF MEMS (10 studiepoeng) 10
INF5500 – Empiriske metoder og evidensbaserte beslutninger i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5510 – Distribuerte Objekter (10 studiepoeng) 10
INF5520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5530 – Foundations of Software Testing (5 studiepoeng) 5
INF5550 – Introduksjonskurs for masterstudenter (0 studiepoeng) 0
INF5560 – Computational Physiology (10 studiepoeng) 10
INF5570 – Seminar i aksjonsforskning (5 studiepoeng) 5
INF5571 – Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF5580 – Master seminar in information systems (5 studiepoeng) 5
INF5590 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF5591 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF5600 – Iterative metoder og multigrid (5 studiepoeng) 5
INF5610 – Matematisk modellering i medisin (10 studiepoeng) 10
INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
INF5630 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger; prosjektoppgave (5 studiepoeng) 5
INF5631 – Prosjekt i numeriske metoder for partielle differensiallikninger (5 studiepoeng) 5
INF5640 – Videregående numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
INF5650 – Numerical methods for partial differential equations 2 (10 studiepoeng) 10
INF5660 – Avansert problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF5680 – Introduction to Finite Element Methods (5 studiepoeng) 5
INF5681 – Introduction to finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF5690 – Advanced Finite Element Methods (5 studiepoeng) 5
INF5691 – Advanced finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF5700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5720 – Design i systemutvikling (5 studiepoeng) 5
INF5721 – Design i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5722 – Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF5730 – Implementing Health Information Systems - An Anthropological Perspective (5 studiepoeng) 5
INF5740 – Interpretive research in information systems (5 studiepoeng) 5
INF5750 – Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF5760 – Health Information Systems (6 studiepoeng) 6
INF5761 – Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
INF5780 – Open source, open collaboration and innovation (10 studiepoeng) 10
INF5790 – Technology-enhanced learning: principles and tools (10 studiepoeng) 10
INF5810 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
INF5820 – Språkteknologiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF5830 – Prosessering av naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF5840 – Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF5850 – IKT for utvikling: Lager vi en bedre verden? (10 studiepoeng) 10
INF5860 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5870 – Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5880 – Master seminar in language technology (5 studiepoeng) 5
INF5890 – IT og ledelse (10 studiepoeng) 10
INF5905MA – Mobilt arbeid (10 studiepoeng) 10
INF5906 – Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF5907OSI – Open Source – development and innovation (10 studiepoeng) 10
INF5908MI – Mobile Internet (10 studiepoeng) 10
INF5909SSW – Socio-Semantic Web and Knowledge Federation (10 studiepoeng) 10
INF5910CPS – Cyber physical systems (10 studiepoeng) 10
INF9010 – Social Aspects of Technology and Science (10 studiepoeng) 10
INF9011 – Science technology society ethics (10 studiepoeng) 10
INF9040 – Open distributed processing (10 studiepoeng) 10
INF9050 – Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9072 – Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9081 – Multimedia koding og applikasjoner (10 studiepoeng) 10
INF9090 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF9119 – Doug Engelbart´s Unfinished Revolution - The Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 – Model Based System Development (10 studiepoeng) 10
INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 – Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 – Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9145 – Models of concurrency (10 studiepoeng) 10
INF9150 – Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF9170 – Master seminar in logic (5 studiepoeng) 5
INF9181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 – Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9220 – Qualitative research methods (10 studiepoeng) 10
INF9260 – Human-computer interaction (HCI) (10 studiepoeng) 10
INF9270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF9272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF9290 – Software verification and validation (10 studiepoeng) 10
INF9305 – Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9350 – Ph.d.-seminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF9360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9365 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF9370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF9410 – Space-time signal processing (10 studiepoeng) 10
INF9420 – Company-related project in microelectronics (10 studiepoeng) 10
INF9425 – Projects in Analogue/Mixed-Signal CMOS Design (10 studiepoeng) 10
INF9430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9440 – CMOS Image sensors (5 studiepoeng) 5
INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9470 – Neuromorphic electronics (10 studiepoeng) 10
INF9481 – RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9490 – RF MEMS (10 studiepoeng) 10
INF9500 – Empirical methods and evidence-based decisions in software development (10 studiepoeng) 10
INF9520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9530 – Foundations of Software Testing (5 studiepoeng) 5
INF9590 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9591 – Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9610 – Mathematical modelling in medicine (10 studiepoeng) 10
INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9650 – Numerical methods for partial differentiental equations 2 (10 studiepoeng) 10
INF9681 – Introduction to finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF9691 – Advanced finite element methods (10 studiepoeng) 10
INF9700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9722 – Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF9750 – Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF9761 – Health management information systems (10 studiepoeng) 10
INF9780 – Open source, open collaboration and innovation (10 studiepoeng) 10
INF9790 – Technology-enhanced learning: principles and tools (10 studiepoeng) 10
INF9810 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10