Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 751–1000 av 1135 emner
Emne Studiepoeng
KJM5150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5260 – Organometallisk kjemi i organisk syntese (10 studiepoeng) 10
KJM5350 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM5370 – Physical NMR spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM5460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM5510 – Polymermaterialer (10 studiepoeng) 10
KJM5520 – Reologi og lysspredning (10 studiepoeng) 10
KJM5530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM5540 – Kolloider og overflater (10 studiepoeng) 10
KJM5550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5710 – Arbeidsmiljøkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5730 – Vann- og jordkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5750 – Atmosfærekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5900 – Radioaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM5901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5910 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
KJM5940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
KJM5950 – Radiopharmaceutical chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS – BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM9550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM9911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
KJM9950 – Radiopharmaceutical chemistry (10 studiepoeng) 10
MAT-BIO2100 – Matematisk biologi (10 studiepoeng) 10
MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1310 – Differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3300 – Partiell differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3360 – Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4110 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4140 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4160 – Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4310 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9110 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9140 – Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT0001 – Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0100V – Matematikk 2 for grunnskolelærere (30 studiepoeng) 30
MAT1000 – Matematikk i praksis I (10 studiepoeng) 10
MAT1001 – Matematikk 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1010 – Matematikk i praksis II (10 studiepoeng) 10
MAT1011 – Mer matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1012 – Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1030 – Diskret matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1300 – Analyse 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (10 studiepoeng) 10
MAT2300 – Analyse 2 (10 studiepoeng) 10
MAT2310 – Optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (10 studiepoeng) 10
MAT2710 – Spillteori (10 studiepoeng) 10
MAT3000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT3010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3200 – Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT3300 – Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT3510 – Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT3600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT4220 – Algebraisk geometri II (20 studiepoeng) 20
MAT4300 – Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4320 – Flere komplekse variable I (10 studiepoeng) 10
MAT4330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT4340 – Elementær funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4350 – Funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4360 – C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4370 – Innføring i Fourieranalyse og Wavelet teori (10 studiepoeng) 10
MAT4550 – Differensialgeometri I (15 studiepoeng) 15
MAT4560 – Lie grupper (15 studiepoeng) 15
MAT4600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4610 – Aksiomatisk mengdelære (15 studiepoeng) 15
MAT4620 – Matematisk logikk II (15 studiepoeng) 15
MAT4700 – Stokastisk analyse I (10 studiepoeng) 10
MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4710 – Stokastisk analyse II (20 studiepoeng) 20
MAT4711 – Stokastisk analyse II (10 studiepoeng) 10
MAT4730 – Matematisk finans (10 studiepoeng) 10
MAT9200 – Commutative algebra (10 studiepoeng) 10
MAT9220 – Algebraic geometry II (20 studiepoeng) 20
MAT9250 – Number Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9300 – Measure and integration (10 studiepoeng) 10
MAT9310 – Complex analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT9340 – Elementary functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9350 – Functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9360 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9510 – Geometric structures (10 studiepoeng) 10
MAT9550 – Differential geometry (15 studiepoeng) 15
MAT9610 – Axiomatic set theory (15 studiepoeng) 15
MAT9620 – Mathematical Logic II (15 studiepoeng) 15
MAT9700 – Stochastic analysis I (10 studiepoeng) 10
MAT9730 – Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410A – Bioinformatics for Molecular Biology (8 studiepoeng) 8
MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1020 – Fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV1030 – Generell biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 – Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV2050 – Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 – Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3030 – Proteinenes biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV3040 – Nukleinsyrenes biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 – Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 – Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV4140 – Anvendt bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV4210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV4270 – BIOSTRUCT - Avansert glykobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9100BTS – Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV9200BTS – Molecular Medicine in Cancer and Immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9270 – BIOSTRUCT - Advanced Glycobiology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS – Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9480 – Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MEF1000 – Materialer og energi (10 studiepoeng) 10
MEF3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MEF3100 – Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MEF3200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MEF4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MEF4100 – Matrialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MEF4200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MEF5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEF5020 – Nanochemistry (10 studiepoeng) 10
MEF9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MEK-INF3210 – Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK-INF4210 – Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK1300 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK1500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2300 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3300 – Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK3500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4200 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4310 – Kompressibel strømning og sjokkbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4510 – Svingninger i konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4520 – Bruddmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 – Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4540 – Komposittmaterialer og - konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4550 – Elementmetoden i faststoffmekanikk I (10 studiepoeng) 10
MEK4560 – Elementmetoden i faststoffmekanikk II (10 studiepoeng) 10
MEK4590 – Prosjekt i faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK9200 – Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
MEK9510 – Dynamics of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9520 – Fracture Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9530 – Stability and Buckling of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9540 – Composite Materials and Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9550 – The Finite Element Method in Solid Mechanics I (10 studiepoeng) 10
MEK9560 – The Finite Element Method in Solid Mechanics II (10 studiepoeng) 10
MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4100 – Matrialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA4200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MNHMS0010LS – Innføring i laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015ES – Innføring i el-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015FS – Innføring i feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety (0 studiepoeng) 0
MNKOM9000 – Forskningsformidling (5 studiepoeng) 5
MNLAB0010 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet ved MN-fakultetet (0 studiepoeng) 0
NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet (10 studiepoeng) 10
NAM1010 – Bio-geologiske prosesser (10 studiepoeng) 10
NAM1020 – Temaer innen miljøvitenskap (10 studiepoeng) 10
PBB281 – Farmakognosi (15 studiepoeng) 15
PBB381 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
PBB383 – Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
PBF251 – Farmakologi I (15 studiepoeng) 15
PBF252 – Farmakologi II (12 studiepoeng) 12
PBF353 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
PBF356 – Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler (10 studiepoeng) 10
PBM233 – Mikrobiologi for farmasøyter (12 studiepoeng) 12
PBM336 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
PBM337 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
PGG261 – Galenisk farmasi II (18 studiepoeng) 18
PGG361 – Galenisk farmasi III (10 studiepoeng) 10
PGG363 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
PGP275 – Samfunnsfarmasi II (6 studiepoeng) 6
PGP290 – Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
PGP365 – Legemiddeløkonomi, samfunnsfarmasi videregående kurs (10 studiepoeng) 10
PKA246 – Legemiddelanalyse II (12 studiepoeng) 12
PKA345 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
PKO320 – Industriell legemiddelutvikling (10 studiepoeng) 10
PKP348 – Farmasøytisk rusmiddelkontroll, samfunnsfarmasi videregående emne (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2010 – Prosjekt i finans, forsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B (10 studiepoeng) 10
STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK2000 – Sentrale statistiske modeller og metoder (10 studiepoeng) 10
STK2010 – Prosjekt i dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK2400 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2500 – Livsforsikring (10 studiepoeng) 10
STK2510 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK2520 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK3900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4010 – Asymptotisk teori (10 studiepoeng) 10
STK4020 – Bayesiansk statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4030 – Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK4040 – Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4050 – Statistiske simuleringer og numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
STK4070 – Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 – Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 – Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4130 – Estimeringsteori (10 studiepoeng) 10
STK4140 – Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4170 – Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK9010 – Asymptotic Theory (10 studiepoeng) 10
STK9020 – Bayesian statistics (10 studiepoeng) 10
STK9030 – Statistical Learning: Advanced Regression and Classification (10 studiepoeng) 10
STK9040 – Multivariable analysis (10 studiepoeng) 10
STK9050 – Statistical simulations and computation (10 studiepoeng) 10