English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1001–1218 av 1218 emner
Emne Studiepoeng
MEK4590 – Prosjekt i faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK9200 – Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
MEK9510 – Dynamics of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9520 – Fracture Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9530 – Stability and Buckling of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9540 – Composite Materials and Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9550 – The Finite Element Method in Solid Mechanics I (10 studiepoeng) 10
MEK9560 – The Finite Element Method in Solid Mechanics II (10 studiepoeng) 10
MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4100 – Matrialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA4200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MNHMS0010LS – Innføring i laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015ES – Innføring i el-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015FS – Innføring i feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety (0 studiepoeng) 0
MNKOM9000 – Forskningsformidling (5 studiepoeng) 5
MNLAB0010 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet ved MN-fakultetet (0 studiepoeng) 0
NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet (10 studiepoeng) 10
NAM1010 – Bio-geologiske prosesser (10 studiepoeng) 10
NAM1020 – Temaer innen miljøvitenskap (10 studiepoeng) 10
PBB281 – Farmakognosi (15 studiepoeng) 15
PBB381 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
PBB383 – Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
PBF251 – Farmakologi I (15 studiepoeng) 15
PBF252 – Farmakologi II (12 studiepoeng) 12
PBF353 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
PBF356 – Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler (10 studiepoeng) 10
PBM233 – Mikrobiologi for farmasøyter (12 studiepoeng) 12
PBM336 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
PBM337 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
PGG261 – Galenisk farmasi II (18 studiepoeng) 18
PGG361 – Galenisk farmasi III (10 studiepoeng) 10
PGG363 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
PGP275 – Samfunnsfarmasi II (6 studiepoeng) 6
PGP290 – Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
PGP365 – Legemiddeløkonomi, samfunnsfarmasi videregående kurs (10 studiepoeng) 10
PKA246 – Legemiddelanalyse II (12 studiepoeng) 12
PKA345 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
PKO320 – Industriell legemiddelutvikling (10 studiepoeng) 10
PKP348 – Farmasøytisk rusmiddelkontroll, samfunnsfarmasi videregående emne (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2010 – Prosjekt i finans, forsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B (10 studiepoeng) 10
STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK2000 – Sentrale statistiske modeller og metoder (10 studiepoeng) 10
STK2010 – Prosjekt i dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK2400 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2500 – Livsforsikring (10 studiepoeng) 10
STK2510 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK2520 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK3900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4010 – Asymptotisk teori (10 studiepoeng) 10
STK4020 – Bayesiansk statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4030 – Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK4040 – Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4050 – Statistiske simuleringer og numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
STK4070 – Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 – Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 – Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4130 – Estimeringsteori (10 studiepoeng) 10
STK4140 – Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4170 – Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK9010 – Asymptotic Theory (10 studiepoeng) 10
STK9020 – Bayesian statistics (10 studiepoeng) 10
STK9030 – Statistical Learning: Advanced Regression and Classification (10 studiepoeng) 10
STK9040 – Multivariable analysis (10 studiepoeng) 10
STK9050 – Statistical simulations and computation (10 studiepoeng) 10
STK9070 – Linear models, random components and general linear models (10 studiepoeng) 10
STK9110 – Bayesian time series analysis (10 studiepoeng) 10
STK9120 – Extreme Value Theory (10 studiepoeng) 10
STK9130 – Estimation Theory (10 studiepoeng) 10
STK9140 – Experimental Design (10 studiepoeng) 10
STK9170 – Bootstrapping and resampling (10 studiepoeng) 10
STK9210 – Convergens of Probability Measures (10 studiepoeng) 10
STK9220 – Bayesian Nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9310 – Diffusion Processes with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9320 – Large Deviations with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9520 – Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
TEK4060 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
TEK4900 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
TEK5170 – Optimal and predictive control (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5610 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
TEK9170 – Optimal and predictive control (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9540 – Quantum Computation and Quantum Information (10 studiepoeng) 10
TOOL1100 – Teknologi, organisasjon og læring I (10 studiepoeng) 10
TOOL3100 – Teknologi, organisasjon og læring II (10 studiepoeng) 10
TOOL4100 – Teknologi, organisasjon og læring II (10 studiepoeng) 10
TOOL5100 – IKT-basert samarbeidslæring (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK4120 – Trådløse multimediasystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4130 – Menneske-maskin-interaksjon- anvendelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4140 – Man - Machine - Interaction (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4160 – Introduksjon til trådløs kommunikasjon (0 studiepoeng) 0
UNIK4170 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4240 – Katalogsystemer (5 studiepoeng) 5
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4260 – Sårbarhet og sikkerhet i radiosystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4300 – Høyhastighetselektronikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK4320 – Kvalitetsstyring og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4340 – Laserfysikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4350 – Fiberoptiske bredbåndsnett (10 studiepoeng) 10
UNIK4360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4370 – Komponentmodeller og kretssimulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4410 – Høynivåkonstruksjon av digitale integrerte kretser (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK4470 – Karakteriseringsteknikker for halvledermaterialer, mikro- og nanostrukturer (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4520 – Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder (10 studiepoeng) 10
UNIK4530 – Overvåkningsteori (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4550 – Utvikling av menneske-maskin-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4560 – Estimering i ulineære systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4580 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4600 – Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4610 – Numeriske metoder for konserveringslover i 1D (10 studiepoeng) 10
UNIK4620 – Numeriske metoder for konserveringslover i flere dimensjoner (10 studiepoeng) 10
UNIK4630 – Kunnskapsforvaltning (10 studiepoeng) 10
UNIK4640 – Semantisk teknologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4650 – Systemarkitektur- kunsten å utforme komplekse, tekniske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4670 – Systemidentifikasjon og adaptiv regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK4720 – Tillits- og omdømmesystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK9180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9370 – Komponentmodeller og kretssimulering (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK9510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 – Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9910 – Random Matrix Theory for Wireless Communications (10 studiepoeng) 10
UNIK9920 – Avanserte emner innen ad hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10