Emner innen teoretisk astrofysikk

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
AST5110 – Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 – Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10