Emner innen teoretisk astrofysikk (nedlagte)

Viser 1–18 av 18 emner
Emne Studiepoeng
AST2110 – Universet (10 studiepoeng) 10
AST2120 – Stjernene (10 studiepoeng) 10
AST3130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST3210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST4210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST5120 – Observasjonell astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5130 – Romplasma (10 studiepoeng) 10
AST5210 – Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5330 – Satsvis og sekvensiell estimering (10 studiepoeng) 10
AST5340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST9210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 – Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
AST9430 – Romplasma (10 studiepoeng) 10