Semesterside for AST1010 - Høst 2005

Sensur: Sensuren faller mandag 12 desember om ettermiddagen. Den gjores tilgjengelig paa nett og skulle vaere lagt inn den 13 desember. Hvis datoen glipper vil vi prove aa faa alt klart til den 15 desember.

2. des. 2005 15:49

Det vil ikke bli gitt noen oversiktsforelesning torsdag 10 november. Derimot er det lagt ut en oversiktsforelesning på nett som kan klikkes fram fra leseplanen. Foreløbig ligg versjonen fra vårsemesteret inne. Den er helt OK, men en oppdatering med små endringer vil bli lagt ut i løpet av dagen. - Eksamen. Eksamen vil bestå av 16 spørsmål spredt over pensum. Se eksamensopphavene fra høsten 2003 t.o.m våren 2005 for eksempel. (Lenke til eksamensoppgaver fra toppen av leseplan.) - Tips: Prøv å skriv noe under alle spørsmål så nær riktig svar som mulig. Blanke svar trekker ned. Et svar som er feil, men har noe riktig i seg, kan gi positiv uttelling. Skriv kortfattet, ingen lange utredninger kreves. - Språkform: Oppgaver er laget bare på norsk bokmål da jeg ikke har fått oppgitt ønsker om noe annet. Men besvarelser kan gjerne gis også på engelsk.

8. nov. 2005 10:38

Eksamensoppgaver fra tidligere semestre er lagt ut. Se link under Detaljert undervisningsplan.

4. okt. 2005 18:01