Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for teoretisk astrofysikk

Besøksadresse: 
Svein Rosselands hus, Sem Sælandsvei 13

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 08:00-15:45

Postadresse: 
Postboks 1029, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 65 01 / 22 85 65 02
Faks: 22 85 65 05
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/astro/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Ragnvald Irgens  (kontaktinformasjon)  
Publisert 5. apr. 2011 09:53 - Sist endret 26. mai 2011 16:00