Eksamensoppgaver AST1010

Oppgaver

Fasit

Oppgaver 2003 vår

Oppgaver 2003 høst

Oppgaver 2004 vår

Oppgaver 2004 høst

Oppgaver 2005 vår

Oppgaver 2005 høst

Oppgaver 2006 vår

Oppgaver 2006 høst

Oppgaver 2007 vår

Oppgaver 2007 høst

Oppgaver 2008 vår

Oppgaver 2008 høst

Oppgaver 2009 vår

Oppgaver 2009 høst

Oppgaver 2010 vår

Oppgaver 2011 vår

Oppgaver 2011 høst

Oppgaver 2012 vår

Oppgaver 2012 høst

Oppgaver 2013 vår

Oppgaver 2013 høst

Oppgaver 2014 vår

Oppgaver 2014 høst

Oppgaver 2015 vår

Oppgaver 2015 høst

Oppgaver 2016 vår

Oppgaver 2016 høst

Oppgaver 2017 vår

Oppgaver 2017 høst

Oppgaver 2018 vår

Oppgaver 2018 høst 

Fasit 2003 vår

Fasit 2003 høst

Fasit 2004 vår

Fasit 2004 høst

Fasit 2005 vår

Fasit 2005 høst

Fasit 2006 vår

Fasit 2006 høst

Fasit 2007 vår

Fasit 2007 høst

Fasit 2008 vår

Fasit 2008 høst

Fasit 2009 vår

Fasit 2009 høst

Fasit 2010 vår

Fasit 2011 vår

Fasit 2011 høst

Fasit 2012 vår

Fasit 2012 høst

Fasit 2013 vår

Fasit 2013 høst

Fasit 2014 vår

Fasit 2014 høst

Fasit 2015 vår 

Fasit 2015 høst

Fasit 2016 vår

Fasit 2016 høst

Fasit 2017 vår

Fasit 2017 høst

Fasit 2018 vår

Fasit 2018 høst