Semesterside for AST1010 - Høst 2015

Her er løsningsforslag til eksamen. Merk at svarene mine av og til er mer detaljerte enn nødvendig. 

11. nov. 2015 09:10

Eksamensoppgavene kommer i det store og hele til å være slik de har vært de siste årene. Men vi har gitt to av spørsmålene en ny vri: 

 

1. Studentene som har gått på gruppene har utarbeidet forslag til eksamensoppgaver. Disse finner du her. En, og bare en, av disse vil bli gitt på eksamen, om enn muligens i en litt redigert form. 

2. I en av oppgavene vil dere få oppgitt både en oppgave og en tenkt studentbesvarelse av denne. Deres oppgave blir og vurdere hva som er bra, mindre bra og dårlig i besvarelsen, og å forklare hvorfor. Et eksempel på en slik oppgave (ikke den som vil bli gitt på eksamen) med forslag til besvarelse finner du her.

4. nov. 2015 14:47

Jeg vil minne dere på at en oversikt over hvilke former som er pensum finnes over under punktet "Pensum/læringskrav".

3. nov. 2015 13:02

Foreleser er syk igjen.

30. sep. 2015 08:29