3 viktige beskjeder

  1. Det finnes nå et Piazza-rom for AST1010 som Paul Magnus (gruppelærer onsdag) har ansvaret for. Nye brukere må registrere seg som deltakere i dette faget med e-postadressen fra UiO. Man blir guidet gjennom dette når man oppretter en bruker. Her kan dere stille spørsmål som dere ønsker svar på i forelesinger/gruppetimer - anbefales spesielt til oppsummeringsforelesningen dagen før eksamen.
     
  2. Løsningsforslagene til eksamen (se forrige beskjed under) er som regel mer detaljerte enn det som kreves på eksamensdagen. Det anbefales å forsøke å løse oppgavene uten løsningsforslag først, og kun bruke disse til å sjekke svar. Vi skal snakke mer om hva som legges vekt på i eksamensrettingen i forelesninger og gruppetimer framover.
     
  3. Gruppe 1 (mandag) flyttes til rom 303 fra og med førstkommende gruppetime 10. oktober. Dette er i 3. etasje på instituttet (følg skilting).
Publisert 7. okt. 2016 15:00 - Sist endret 26. okt. 2016 14:52