Rettelse i løsningsforslag

I oppgave 14 kan det siste spørsmålet også forstås slik at man spør etter den prosentvise fordelingen av synlig og mørk materie i Melkeveien. Dette er en rimelig tolkning, og vi godkjenner dette som svar. Løsningsforslaget er oppdatert (endringer markert i gult), sjekk dette for detaljer.

Publisert 16. nov. 2016 12:26 - Sist endret 16. nov. 2016 12:26