NB Noen rettelser og meldinger fra gruppelærerene

Du kan se dit eget bakhode i et sort hull: Det er en region rundt et sort hull som kalles fotonsfæren, hvor fotoner tvinges til å gå i sirkulære baner. Et foton som spretter av bakhodet ditt, vil da kunne gå i bane rundt det sorte hullet, og bli sett av øynene dine når det kommer tilbake. Du vil da se ditt eget bakhodet.

Flathetsproblemmet: Er et finjusteringsproblem. Verdien til energi- og massetettheten i universet, påvirker dets krumningen. For å ha ett flatt univers, så må denne massetettheten være lik den kritiske massetettheten. I dag ser det ut til at universets massetetthet ligger veldig nær den kritiske massetettheten. Men, den totale tettheten fjerner seg raskt fra den kritiske over tid, så for å kunne måle den tettheten vi gjør i dag, så må den ha ligget enda nærmere den kritiske verdien tidligere i universets liv. 

Problemet er at det er ingen spesiell fysisk grunn til at den initielle massetettheten til universet skulle ligge så nær denne spesifikke verdien.

En mulig løsning: Inflasjon gjør universet flatt, uansett hvilken initiell tetthet det hadde, vil den bli tvunget mot den kritiske verdien.

Feil i fasit:

Vår 2016: Oppg.16 : Den relative hastigheten mellom galakser øker proporsjonalt med avstanden mellom dem, på samme måte som avstanden mellom rosinene i en bolledeig som hever. 

Altså, hastigheten en galakse fjerner seg fra oss med, er proporsjonal med avstanden mellom oss og galaksen.

Høst 2017: Oppg. 9 : Skal være at -4 < 3, ikke -4 < 1


 

Publisert 8. nov. 2018 10:48 - Sist endret 8. nov. 2018 10:48