Semesterside for AST1010 - Vår 2005

Oversiktsforelesningen som blir holdt i morgen 21 april til vanlig tid i Auditorium 5 (MERK) er naa postert i leseplan og lagt ut paa nett.

20. apr. 2005 02:00

Kollokviene fortsetter også i neste uke, uke 16. De siste kollokviene holdes 19, 20 og 21 april, se plan for ukeoppgaver. Siste regulære forelesning gis torsdag 14 april. Videre holder jeg en forelesning med oppsummering av stoff den 21 april, til vanlig tid og sted. Det blir ingen forelesning mandag 18 april.

12. apr. 2005 02:00

Forelesning 17: Versjon fra høstsemesteret 2004 er lagt på nett uendret idet forelesningen i dag ikke er revidert.

7. mars 2005 01:00