Semesterside for AST1010 - Vår 2010

Sensur i AST1010 er klar. Karakteren finner du i StudentWeb.

2. juni 2010 12:23

Sensur for AST1010 vil falle 1 juni og resultatene skulle foreligge på web dagen etter, altså 2 juni. Grunnen til den litt lange perioden mellom eksamen og sensur er det store antall studenter som tar eksamen, 130 nå i vår, samt bruken av eksterne sensorer som har yrke utenom universitetet. Hver besvarelse er lest av to sensorer.

Fasit for oppgavene som ble gitt blir videre lagt ut på nettstedet for tidligere eksamensopgaver i løpet av pinsen.

22. mai 2010 15:59

Merk følgende undervisningstider fremover:

Forelesninger: Det blir ingen forelesninger neste uke, altså i uke 12. Forelesningene starter opp igjen etter påske i uke 14, på hhv. onsdag 7 og torsdag 8 april.Kollokvier: Mandagsgruppen, gruppe 1, holdes i uke 12, på mandag 22 mars. Gruppene 2 og 3 holdes ikke i uke 12, men kommer i uke 14 på hhv. 7 og 8 april. I uke 15 gis de to siste forelesningene i kurset denne våren og kollokvier holdes i uke 15 og 16 på de vanlige dagene.

18. mars 2010 12:09