Semesterside for AST1010 - Vår 2017

Sensur for AST1010 vår 2017 er nå klar. Du finner karakteren i StudentWeb.

Begrunnelse og klage:

Før du klager, anbefaler vi at du ber om en begrunnelse.

Informasjon om eksamener ved UiO, begrunnelse og klage finner du her.

3. mai 2017 09:39

I løsningsforslaget gikk det ikke fram at det også foregår skallbrenning av hydrogen i stjerne B (som befinner seg på horisontalgrenen). Da dette heller ikke gikk tydelig fram av forelesningsnotatene, vil vi godta heliumbrenning i kjernen som fullgodt svar på denne delen av oppgaven, selv om det strengt tatt er ufullstendig.

12. apr. 2017 16:54

Eksamensoppgavene og løsningsforslag ligger nå ute.

På grunn av mange helligdager i forbindelse med påske og 1. mai, er sensurfristen forlenget. Resultatene forventes å være klare i Studentweb til senest onsdag 3. mai. Vi legger ut beskjed her på emnesiden når sensuren er klar.

7. apr. 2017 10:31

Tradisjonelt er det en ikke ubetydelig andel studenter som forbereder seg til eksamen i AST1010 i siste liten. Selv om dette ikke er anbefalt, vil jeg at dere som arbeider under stort tidspress før eksamen skal få mest ut av tiden dere bruker. Derfor har jeg laget en skippertaksguide (som også dere som har fulgt faget hele semesteret antakelig kan ha nytte av).

PS: Med unntak av spørretime i morgen (mandag), er det ikke flere forelesninger/gruppetimer før eksamen. Lykke til!

2. apr. 2017 17:53