Sensurveiledning

Her er rettesnoren vi brukte i sensurarbeidet.

Jeg synes det er verdt å nevne at vurderingen av denne typen besvarelser aldri kan, og etter min mening heller ikke bør, kokes ned til en algoritme som garanterer at alle sensorer kommer fram til nøyaktig samme resultat. Det er alltid skjønn med i spill, og ofte kommer dette eksamenskandidatene til gode. Alle besvarelsene er blitt vurdert av to sensorer, og det endelige resultatet for hver besvarelse er basert på begge vurderingene. 

Publisert 3. juni 2019 13:32 - Sist endret 3. juni 2019 13:32