Semesterside for AST1010 - Vår 2019

Sensur for AST1010 vår 2019 er nå klar. Du finner karakteren i StudentWeb.

Begrunnelse og klage:

Før du klager, anbefaler vi at du ber om en begrunnelse.

Informasjon om eksamener ved UiO, begrunnelse og klage finner du her.

3. juni 2019 13:38

Her er rettesnoren vi brukte i sensurarbeidet.

Jeg synes det er verdt å nevne at vurderingen av denne typen besvarelser aldri kan, og etter min mening heller ikke bør, kokes ned til en algoritme som garanterer at alle sensorer kommer fram til nøyaktig samme resultat. Det er alltid skjønn med i spill, og ofte kommer dette eksamenskandidatene til gode. Alle besvarelsene er blitt vurdert av to sensorer, og det endelige resultatet for hver besvarelse er basert på begge vurderingene. 

3. juni 2019 13:32

 

Løsningsforslag til eksamen 13. mai 2019

Sensorveiledningen kommer når resultatene er klare. Jeg regner med at vi kommer til å trenge hele tiden vi har til rådighet, 3 uker, til å bli ferdige med sensuren.

13. mai 2019 12:46