Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen i år, men ingen skal være
nødvendig. Det blir totalt 100 spørsmål, alle er flervalgsspørsmål. På spørsmål der det kun er et svar så får man 1 poeng for riktig svar, og 0 poeng for feil eller ingen svar. Ved spørsmål der det kan finnes flere svar (det blir man opplyst om), så får man +1 for hvert riktige og -1 for hvert feile svar, men totalt kan du ikke få mindre enn 0 poeng.

Grensen for å bestå kommer til å være omtrent som grensen for en F, som betyr at man må gjøre det en del bedre enn det man ville fått ved rent tilfeldige svar. Nøyaktig hvor grensen til F går blir avgjort etter at vi har sett svarene som gir oss en pekepinn om hvor lett eller vanskelig årets eksamen var. Det blir gjort klart i sensurveiledningen som kommer etter sensuren.

Publisert 8. mai 2020 06:37 - Sist endret 8. mai 2020 06:37