Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. april

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 11. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 11. mai kl. 11:15

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 08:24