Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. november

Eksamensordning

Eksamener midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Hjemmeeksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Skriftlig eksamen midt i semesteret (for kandidater som velger vurderingsalternativ 1)

Tid: 11. oktober kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Avsluttende skriftlig eksamen (for kandidater som velger vurderingsalternativ 1)

Tid: 13. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Fysikkbygningen Store fysiske lesesal

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Muntlig presentasjon av prosjektarbeid (alternativ 2)

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Rapport etter prosjektarbeid (for kandidater som velger vurderingsalternativ 2)

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:33