Endringer i kursmateriell

Av og til blir feil i dokumenter rettet opp og ny versjon lagt ut. Her har vi oversikt over hvilke endringer som har blitt gjort.

 

AST2000Solarsystem_v6.pyc (for prosjekt):

Alvorlige feil i part2B_4, part 2B_5 og mindre feil i part2C-metodene. Viktig at du har denne versjonen for relativitetsoppgavene.

 

part2C_v3:

Det som var siste deloppgave i 2C.3 har blitt delt inn i flere små deloppgaver for å gjøre oppgaven klarere.

 

part2B_v3:

Aller siste deloppgave på aller siste oppgave har blitt omformulert siden

den var feil.

 

part2A_v4:

Gjorde teksten litt klarere i siste halvdel av punkt 8 i oppgave 2A.8

 

Prosjekt part 6_v3:

To uklare formuleringer er gjort litt klarere: det gjelder punkt 4 på side 1 og paragrafen som begynner med "Goal:" på side 3.

 

Prosjekt part 8_v4:

Rettet opp to viktige feil: I tillegget til oppgave 2A.8, punkt 4,

så er uttrykket for \(x'_\mathrm{Y'}\)blitt rettet. I tillegg så er antall år som har gått i punkt 10 også blitt rettet.

 

Prosjekt part 8_v3:

Ingen endring i selve oppgavetekstene, men en betydelig endring i definisjonen av arbeidet som skal

gjøres og hva som skal skrives i rapporten for prosjektet.

 

Prosjekt part 8_v2:

Rettet feil og trykkfeiler i punkt 4 av tillegget til 2A.8

 

part 2a_v3:

I underkapittel 7 "Introduction to the use of the 3D engine" så er det lagt til en paragraf helt til slutt som begynner med 'Note:'

I oppgave 2A.4 så er hele del 4 ("for both observers") skrevet om for å gjøre oppgaven betydelig klarere.

I oppgave 2A.6 så er deloppgave 7 skrevet tydeligere med mer informasjon.

 

part 2c_v2:

I oppgave 2C.5 så er det lagt på noen setninger i introduksjonen til oppgaven i tillegg til at det er lagt til et ekstra delspørsmål helt til slutt.

I oppgave 2C.8 er det lagt til to hint i deloppgave 3.

 

part2B_5_v2.xml:

Det oppgitte antall fotoner i videoen var feil i forrige versjon.

 

part 2A_v2:
exercise 2A.6, punkt 4: La til det som kommer etter 'Important'.

part 2B_v2:
exercise 2B.4, punkt 7: La til noen setninger i 'hint'
exercise 2B.5, punkt 7: La til det som står i parantes  til slutt

part 2B_4_v2 xml-filer:

de oppgitte tallene og hastighetene i den gamle videoen var gale,
må bruke ny video

Prosjekt, part 6/7_v2:
landSatellite og landOnPlanet begge er endret til det riktige land_on_planet.

 

Publisert 30. okt. 2017 13:48 - Sist endret 13. nov. 2017 22:28