Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. desember

Eksamensordning

Eksamener midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Hjemmeeksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Skriftlig eksamen midt i semesteret (for kandidater som velger vurderingsalternativ 1)

Tid: 8. oktober kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Avsluttende skriftlig eksamen (for kandidater som velger vurderingsalternativ 1)

Tid: 17. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Eilert Sundts hus, A-blokka Lesesal B

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Muntlig presentasjon av prosjektarbeid (alternativ 2)

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Rapport etter prosjektarbeid (for kandidater som velger vurderingsalternativ 2)

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 22:49