Pensum/læringskrav

Det er ingen spesiell pensumsbok til dette kurset. Pensum er derimot det som blir forelest i tillegg til de oppgavene som blir gitt til gruppeundervisningen. Det vil bli lagt ut forelesningsnotater i forbindelse med hver forelesning. Disse kan betraktes som en pensumsoversikt.

De som ønsker seg litt mer bakgrunnstoff anbefales det å gå til innkjøp av noen av følgende bøker:

Følgende tekster ble brukt under forberedelse av dette kurset:

Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics, 2007. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.. ISBN: 0-321-44284-9. Omfattende bok som tar for seg de fleste sider ved astrofysikk.

Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler: Spacetime Physics, Introduction to Special Relativity, 1992. W. H. Freeman and Company, New York. ISBN: 978-0-7167-2327-1, 0-7167-2327-1. Meget god og pedagogisk innføring i spesiell relativitetsteori. Boken inneholder en god del mer enn det som er pensum men den anbefales alle som er interesserte.

Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler: Exploring Black Holes, Introduction to General Relativity, 2000. Addison Wesley Longman, Inc. ISBN: 0-201-38423-X. Meget god og pedagogisk innføring i generell relativitetsteori. Boken inneholder en god del mer enn det som er pensum men den anbefales alle som er interesserte.

Følgende bøker kan også anbefales:

Freedman - Kaufmann: Universe, 2005. W.H. Freeman and Company. ISBN: 0-7167-9884-0. God generell tekst.

Frank H. Shu: The Physical Universe An Introduction to Astronomy, 1982. Oxford University Press. ISBN: 0-19-855706-X. Meget god, men noe utdatert bok. Anbefales.

Barbera Ryden: Introduction to Cosmology, 2003. Addison Wesley. ISBN: 0-8053-8912-1. God innføring i kosmologi.

Publisert 21. aug. 2018 20:52 - Sist endret 21. aug. 2018 20:52