You spin my head right round ('right raoound')

<< Forrige innlegg

vi går rundt og rundt som en karusell eller noe sånt. Hvordan er det best å studere landings punktet vårt? Vi vet at planeten vår roterer og at i motsetning til alle våre simulasjoner hittil at den er \(\sim \)TrE DiMenSjoNaL \(\sim \)! Vi trenger derfor å finne en metode for hvordan vi kan finne koordinatene for et gitt landings punkt, for når en gitt tid har passert og dermed planeten har rotert.  Men før alt annet må vi finne et koordinat system som er bedre egnet for slike sfæriske legemer. Nemlig et sfærisk koordinatsystem. 

Nå som vi har et uttrykk for hvordan å konvertere til sfæriske koordinater kan vi se på hvordan vi kan ta hensyn til rotasjonen av planeten, og se på koordinatene før og etter rotasjon over en gitt tid.

Ved denne transformasjonen kan vi lage en simulasjon hvor vi kan finne et hvilke som helst koordinat langs ekvator, etter en gitt tid har gått. Dette vil være nyttig når vi har valgt et landingspunkt, og gjerne vil vite hvor det er selv når planeten roterer. 

Neste innlegg >>

Publisert 12. nov. 2020 20:11 - Sist endret 12. nov. 2020 21:14