DU VIL IKKE TRO HVA SOM GJEMMER SEG RETT FORAN NESA PÅ DEG!

Hei, bloggen!


Forestill deg at du er i Bildet kan inneholde: skrift, tekst, illustrasjon, organisme, grafikk.verdensrommet, med nesa pekende i en eller annen retning. Du skal klare å ut i fra det du ser rett fram finne ut hvilken vinkel nesa di peker. Det er det vi skal forsøke oss på nå!


Underveis på vår romreise kommer vi til å ta bilder av det som er rett foran nesa på oss. Slik kan vi jevnlig sjekke hvilken vei vi er vendt, og om vi fortsatt er på riktig kurs.forrige innlegg laget vi 360 bilder av det vi kommer til å se i verdensrommet. Når vi etterhvert tar et bilde fra raketten vår, kan vi ikke egentlig bare sammenlikne det med disse 360 bildene og finne det ene bildet som er likt? Hmm, det høres jo skummelt lett ut... Men... Joa, det funker, det!

Bildet kan inneholde: lilla.


Men det er nok ikke den mest realistiske fremgangsmåten... For eksempel det at nesa vår er vendt akkurat en hel grad er ikke så sannsynlig. Kanskje vi ender opp på feks. 276,3°, og da vil ikke dette fungere, for vi har ikke et bilde som er helt likt som det. Vi ville nok uansett heller ikke få et bilde med helt identiske piksel-verdier, da det kan være forskyvninger ut i fra det vi forventet å se, og det vi ser er kanskje ikke fra samme sted. Dette er rett og slett en litt shady måte å finne orienterings-vinkelen på!

 

Men dersom dette er... Juks... Finnes det noen andre, bedre, måter å løse det på?

Ja, vi kan bruke noe som kalles minste kvadraters metode. Denne metoden går ut på at man tar kvadratet (opphøyer i andre, altså!) til differansen mellom to ting; det man observerer, og den modellen man tilnærmer med. Dette gjør man mange ganger med forskjellige tilnærminger som kanskje kan være riktig (for eksempel 360 bilder). Så finner man deretter den minste verdien for differanse blant alle disse. Altså, man finner det tilfellet der det er minst forskjell på observasjon og modell! Vent, hæ? Dette ga ikke helt mening...

La oss se på et eksempel! Vi har tre bilder, og ett av bildene skal vi sammenlikne med de to andre. I det første bildet (originalbildet) ser du meg og Aline, i det andre bildet (et liknende bilde) ser du meg og Aline med morsomme hatter, i det tredje bildet (også et liknende bilde) ser du meg og Aline i morsomme hatter med et såkalt halloweenkostyme på.

Bilde 1

Bildet kan inneholde: drakt, kostymetilbehør, kostymehatt.Bildet kan inneholde: drakt, kostymetilbehør, kostymehatt, moro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Når vi skal finne likheten mellom to bilder, tar vi kvadratet av differansen. La oss her si at hver nye ting på bildet gir en differanse på 1 fra originalbildet. Derfor får vi

Bilde 2:                          (orginal - (orginal + hatt))² = (- hatt)² = (-1)² = 1

Bilde 3:         (orginal - (orginal + hatt + kostyme))² = (- hatt - kostyme)² = (-2)² = 4


Vi ser altså at bilde 2 gir en mindre differanse og er derfor mer likt vårt opprinnelige bilde!

Litt sånn er det vi kan orientere oss i verdensrommet. Vi kan bruke denne metoden til å finne ut hvilket av de 360 bildene som har minst forskjell fra vårt opprinnelige bilde! Som vi nevnte i forrige innlegg så vil pikslene i midten av bildet være aller mest presise! Derfor velger vi å se på kun disse midterste pikslene når vi sammenlikner med minste kvadraters metode, da dette vil gi oss det mest presise svaret!

 

Did you get the picture? Håper det, for i neste innlegg skal vi sette opp farten! 

 

PS:
Hva sa nese-doktoren da timen var over? Vi sees nese gang... Hehe... ... he...

 

Forrige innlegg                                                                        Neste innlegg

Publisert 11. okt. 2020 20:54 - Sist endret 11. okt. 2020 21:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere