Semesterside for AST2210 - Høst 2008

Sensuren er klar. Karakteren finner du i StudentWeb.

18. des. 2008 11:22

Innleverte fotometrioppgaver er alle godkjente.

2. des. 2008 14:32

Øvningsoppgaver for avsluttende eksamen. Det kan tenkes det kommer noen fler, spesielt fra første halvdel av pensum, i løpet av helgen.

21. nov. 2008 15:37