Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. november

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver, hjemmeeksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. desember

Godkjente obligatoriske øvelser

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. desember

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 29. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2020 11:18